ДВА МИЛИОНА ОД ПОКРАЈИНЕ ЗА ДЕПОНИЈУ РАНЧЕВО
ДВА МИЛИОНА ОД ПОКРАЈИНЕ ЗА ДЕПОНИЈУ РАНЧЕВО

По основу јавног конкурса за доделу бесповратних средстава Аутономне покрајине Војводине у 2019. години за суфинансирање израде планске документације, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине донео је Одлуку о додели бесповратних средстава из буџета АПВ у 2019. години за суфинансирање израде планске документације. За ове намене из буџета АПВ је обезбеђено 11.000.000,00 динара.

У згради Аутономне Покрајине Војводине данас су потписани уговори Са једанаест градова и општина. Граду Сомбору је по овом конкурсу одобрено 2.000.000,00 динара за План детаљне регулације за проширење капацитета постојеће депоније Ранчево – центар за третман отпада.

У име града Сомбора уговор је у скупштини АП Војводине потписао већник Града Сомбора за област комуналне делатности и инвестиција Мирослав Ковачић.

План детаљне регулације за проширење капацитета постојеће депоније Ранчево – центар за третман отпада има за циљ да дефинише правила грађења и уређења како би се унапредио рад постојеће депоније и то кроз концепт обраде комуналног и другог отпада на такав начин да отпад након обраде има најмање могуће утицаје на животну средину тако што ће се допринети бољем и ефикаснијем начину управљања отпадом, смањити количину генерисане количине отпада, односно управљати отпадом по принципу одрживог развоја изградњом центра за третман отпада. Обезбедило би се истовремено санирање постојеће депоније кроз примену одговарајућих мера заштите и техничко-технолошких решења за смањење и спречавање негативних утицаја на ваздух, земњиште, површинске и подземне воде.

 

Оставите одговор

Close Menu