ФОРМИРАНА РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ГРАДА СОМБОРА – ИМЕНОВАНО 12 ЧЛАНОВА
ФОРМИРАНА РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ГРАДА СОМБОРА – ИМЕНОВАНО 12 ЧЛАНОВА

Почетком октобра објављено је да Сомбор први у Србији почиње са израдом Стратегије развоја културе.

  • Узимајући у обзир да је Град Сомбор град који значајна буџетска средства издваја за реализацију културних програма, за подршку културно-уметничких друштава, али и културни развој уопште, за нас јесте значајно да се то чини у складу са одговарајућим планом и да кроз овај процес планирања укључимо што шири сегмент, како стручне културне јавности Града Сомбора, тако и свих оних који су заинтересовани да учествују у изради овог стратешког документа, пре свега кроз профилисање културних садржаја који ће се нудити у будућности, рекла је тим поводом градоначелница Сомбора Душанка Голубовић.

Решењем које је потписала градоначелница, именовани су чланови радне групе за израду Стратегије развоја културе града Сомбора за период од 2020.-2025. године. Како стоји у решењу, радну групу чини дванаест истакнутих грађана са искуством у културним делатностима, запослени у органима града Сомбора, запослени у градским установама и организацијама културе, образовања и туризма, али и самостални уметници и стручњаци из области културе и уметности, као и представници етничких заједница у области културе.

У радну групу су именовани:

Немања Сарач, члан Градског већа за културу и образовање
Марија Шеремешић, председница удружења „Урбани шокци“ Сомбор
Весна Шашић, в.д. директора Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор
Бојана Ковачевић, директор Народног позоришта Сомбор
Наташа Туркић, директор Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Сомбор
Борислава Ристивојевић, директор Историјског архива Сомбор
Милена Рацков Ковачић, директор Галерије „Милан Коњовић“ Сомбор
Петер Мраковић, в.д. директора Градског музеја Сомбор
Михаел Плац, председник Националног савета немачке националне мањине
Миливоје Млађеновић, професор на Педагошком факултету Сомбор
прим. др. Милан Божина, председник ГКУД-а „Раванград“ Сомбор Милан Радишић, диригент мешовитог хора Сомборског певачког друштва

Радна група има задатак да учествује у креирању и писању прегледа садашњег стања у оквиру стратешког документа у складу са својим искуством у области културе, својим сугестијама да уобличи анализу стања у култури града Сомбора, те да учествује у дефинисању циљева и мера које бити саставни део стратешког документа. Предвиђено је да радна група учествује у изради акционог плана који следи из стратешког документа и да учествује у промотивним активностима информисања грађана, али и у разматрању потребе за оснивањем сталног Савета за културу града Сомбора и његових активности у имплементацији Стратегије.

 
Close Menu