ГРАД ПЛАТИО КАМАТУ ЗА 52 КРЕДИТА КОЈА СУ ПОДИГЛА МАЛА СОМБОРСКА ПРЕДУЗЕЋА
ГРАД ПЛАТИО КАМАТУ ЗА 52 КРЕДИТА КОЈА СУ ПОДИГЛА МАЛА СОМБОРСКА ПРЕДУЗЕЋА

Град Сомбор je 02.08.2019. године расписао Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката („микро“ и „мала“ правна лица) и предузетника са седиштем на територији Града Сомбора, уз учешће локалне самоуправе у финансирању укупног износа обрачунате камате.

Благовремено су пристигле понуде две банке: „Banca Intesa“ a.д. Београд и „Комерцијална банка“ а.д. Београд и обе банке су испуниле критеријуме по јавном позиву.

Град је са обе банке закључио уговор о пословно техничкој сарадњи, како би се реализовао што већи број кредитних захтева од стране заинтересованих привредних субјеката и предузетника у циљу подстицаја предузетништва на територији Града Сомбора, а у складу са условима садржаним у Јавном позиву. Циљ је да се пре свега подрже производне, прерађивачке, али и све остале делатности.

Потписивањем уговора са наведеним банкама реализовано је укупно 52 краткорочна кредита у износу од 25 милиона динара. Град Сомбор је банкама извршио пренос средстава на име обрачунате камате по основу реализације краткорочних кредита у планираном износу од 1.000.000,00 динара.

Оваквим начином финансирања предузетништва, као и 2018. године, Град Сомбор дао је значајан допринос у остваривању бољих пословних резултата привредника и даљем развоју предузетништва.

 
Close Menu