ГРАД РАДИ НА ПРОЈЕКТУ ОБУКЕ РОМА ЗА ПОСТОЈЕЋА РАДНА МЕСТА
ГРАД РАДИ НА ПРОЈЕКТУ ОБУКЕ РОМА ЗА ПОСТОЈЕЋА РАДНА МЕСТА

Градско веће је на 169. седници једногласно одобрило учешће Града Сомбора у пројекту Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији, под називом “Из маргине на посао – Обука Рома за постојећа радна места“. Град Сомбор је са прoјектним партнерима Школом за основно образовање одраслих Сомбор и Савезом ромских невладиних организација Западнобачког округа Сомбор конкурисао на програму Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији, са пројектом под називом “Из маргине на посао – Обука Рома за постојећа радна места“. Циљ овог пројекта је да се особе из теже запошљивих група обуче за рад у складу са потребама локалног тржишта, односно да се обуче за рад на конкретним радним местима, која су у склопу пројекта идентификована код локалних предузетника, који ће потом запослити обучене раднике. Процењена вредност пројекта износи 150.000,00 евра додељених бесповратних средстава, које финансирају СКГО и ГИЗ, без финансијског учешћа Града Сомбора.

 
Close Menu