ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО НАЦРТ ЛАП-а ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ, ПРЕДЛОГ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ…
ГРАДСКО ВЕЋЕ УСВОЈИЛО НАЦРТ ЛАП-а ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ, ПРЕДЛОГ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ…

У понедељак, 10. фебруара 20120. године одржана је 194. седница Градског већа града Сомбора којом је председавала градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, а дневни ред је имао 32. тачке.

Одборници су између осталог, једногласно усвојили Нацрт локалног акционог плана за родну равноправност града Сомбора за период 2020-2021. године, Предлог програма коришћења средстава за заштиту животне средине града Сомбора за 2020. годину, те Предлог других измена и допуна плана јавних набавки за 2020. годину града Сомбора као и Предлог локалног акционог плана запошљавања града Сомбора за 2020. годину. Чланови већа дали су сагласност на измене и допуне правилника о раду Јавних комуналних предузећа „Чистоћа“, „Водоканал“, „Зеленило“, „Простор“, „Енергана“ „Паркинг сервис“ и „Водовод“ Бездан.

Остварење родне равноправности је једно од кључних питања развоја друштва и локалне заједнице, јер омогућава адекватно и потпуно коришћење како мушких, тако и женских људских ресурса и доприноси квалитетнијем животу у локалној заједници.

Локални акциони план намењен је локалној управи града Сомбора, како би се имплементирала начела и обавезе преузете потписивањем Европске повеље за равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу, али и национални нормативни и стратешки оквир. Овим планом су предвиђена системска решења која ће омогућити континуирану процену јавних политика и потреба грађанки, а тиме и одговарати на њихове потребе и уважавати њихове интересе.

Настао је као резултат оснивања и рада Тима за израду ЛАП-а за родну равноправност који чине представници града Сомбора, Сомборског едукативног центара, Удружења ”Подунав” Бачки Моноштор, Националне службе за запошљавање, Центра за социјални рад Сомбор, НВО Женске алтернативе и Локалне акционе групе ”Панонски фијакер”.

-За реализацију мера активне политике запошљавања из Локалног акционог плана запошљавања града Сомбора за 2020. годину средства су планирана у укупном износу од 15.000.000,00 динара. Град ће ова средства доделити кроз неколико мера и то:

-Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, може се доделити за запошљавање незапослених лица из једне или више категорија теже запошљивих, и то: млади до 30 година старости – без квалификација/са ниским квалификацијама, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља.

-Субвенција за самозапошљавање одобраваће се незапосленим лицима ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос

-Јавни радови у сеоским подручјима у области одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе

Чланови градског већа размотрили су и донели одлуке и о другим темама из делокруга свог рада.

 

Оставите одговор

Close Menu