ИЗВЕШТАЈ СА 158. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ИЗВЕШТАЈ СА 158. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

На 158. седници Градског већа града Сомбора, чланови Већа су одлучивали о 13. тачака дневног реда.

На наредној седници Скупштине града Сомбора пред одборницима ће се наћи нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2018. годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника, као и нацрт одлуке о контроли пријема и реализације донација буџету града Сомбора, те предлог решења о именовању главног урбанисте града Сомбора , предлог решења о престанку функције и именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Чистоћа“ Сомбор и предлог решења о изменама и допунама Решења о образовању комисије за планове града Сомбора.

Према једногласно усвојеном нацрту Одлуке о завршном рачуну буџета града Сомбора за 2018. годину, укупно остварени приходи у 2018. години износе 2.988.826.411,00 динара. Укупни приходи су остварени на нивоу од 92,03% и у односу на 2017. годину номинално су виши за око 17%. Укупни расходи у 2018. години извршени су у износу од 2.908.013.954,00 динара и у односу на планиране расходе извршени су на нивоу од 84,81%.

Градски већници су на 158. седници дали сагласност на предлог за реализацију популационе мере „Сервис за подршку родитељства“. За наведену меру одобрена су средства од стране Министарства за демографију и популациону политику у висини од 3.683.050,00 динара, а преостали потребан износ је обезбеђен у буџету града. Црвени крст Сомбор би био носилац реализације сервиса, а мером би превасходно биле обухваћене породице запослених самохраних родитеља са двоје и више деце, као и запосленим родитељима са старијим чланом домаћинства, са циљем да се родитељима који су у радном односу, а слабијег материјалног стања олакша и повећа буџет слободног времена.

Већници су на седици размотрили и усвојили информацију у вези усвајања понуде за извођење радова на изградњи фекалне канализације на делу Гаковачког пута у Сомбору II део.

 

Оставите одговор

Close Menu