ИЗВЕШТАЈ СА 175. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ИЗВЕШТАЈ СА 175. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Јуче је одржана 175. седница Градског веће града Сомбора, којом је председавао заменик градоначелнице Антонио Ратковић.

Већници су одлучивали о десет тачака дневног реда, од којих ће се пет наћи на некој од наредних седница Скупштине града: Предлог одлуке о боравишној такси, Предлог одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације Града Сомбора, Предлог одлуке о накнадама за коришћење општинских путева и улица, Предлог одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора и Предлог одлуке о такси превозу на територији Града Сомбора, као и предлог за давање сагласности на Одлуку о образовању цена испоруке топлотне енергије које примењује ЈКП „Енергана“.

Према Предлогу одлуке о боравишној такси лица која користе услуге смештаја у угоститељском објекту на територији Града Сомбора плаћаће дневну таксу у износу од 100 динара, а изузетак су физичка лица која пружају услуге смештаја у оквиру објекта домаће радиности (кућа, апартман, соба) и сеоског туристичког домаћинства боравишну таксу ће плаћати паушално.

Изменама Закона о такси превозу предвиђена су бројна нова решења у погледу спречавања нелегалног обављања такси превоза. Новим законским решењима значајно су пооштрени и услови који су потребни за возача такси возила, као и за возило којим се обавља такси превоз. Новом одлуком уводи се и обавеза вођења евиденција о издатим Одобрењима за обављање такси превоза, такси дозволама за возача, такси дозволама за возило, одобрењима за обављање лимо сервиса, све са обавезом контролисања издатих одобрења, односно дозвола. Трећа велика измена у односу на досадашњу Одлуку о такси превозу је увођење лимо сервиса, који је тек са изменама Закона о превозу путника у друмском саобраћају које су наступиле у 2018. години, постао предмет регулисања наведеног закона, с обзиром на то да је до тад био предмет Закона о туризму.

 

Оставите одговор

Close Menu