ИЗВЕШТАЈ СА 177. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ИЗВЕШТАЈ СА 177. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

На 177. седници Градског већа града Сомбора којом је председавала градоначелница Сомбора Душанка Голубовић, чланови већа су размотрили и одлучили о 12 тачака дневног реда међу којима су Предлог одлуке о трећим изменама и допунама одлуке о уређењу града, Предлог одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Бачки Брег, Предлог одлуке о покретању иницијативе за исправку назива насељеног места и промену назива катастарске општине, као и предлог решења о именовању чланова градског савета родитеља за школску 2019/2020. годину. О овим тачкама дневног реда расправиће и донети одлуку и одборници Скупштине града на некој од наредних седница.

Чланови већа су размотрили и усвојили допуну понуде и програма рада ЈКП „Чистоћа“ Сомбор на пословима санација мањих дивљих депонија у граду и насељеним местима – „Месец чистоће“ за 2019. Годину.

Због постојања мањих дивљих депонија у насељеним местима и спречавања стварања већих дивљих депонија, извршиће се постављање контејнера за кабасти отпад који ће се празнити током читаве године, а не само током акције „Месец чистоће“. За ове активности неопходно је определити додатна средства, јер су се средства опредељена основним уговором утрошила на акцију „Месец чистоће“ у граду и насељеним местима.

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је у Допуни понуде, јасно дефинисала врсту радова по насељеним местима, динамику као и износ јединичне цене за наведене радове.

На 177. седници Градског већа, чланови већа су размотрили и одлучили и о другим питањима из делокруга свог рада.

 
Close Menu