ИЗВЕШТАЈ СА 181. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА
ИЗВЕШТАЈ СА 181. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

Јуче је одржана 181. седница Градског већа, којом је председавала градоначелница Сомбора Душанка Голубовић. Градски већници су расправили и одлучили о четрнаест тачака дневног реда међу којима су биле Извештај о извршењу Одлуке о Буџету града Сомбора за 2019. годину, за период јануар-септембар, предлог Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о пружању услуга правне помоћи у граду Сомбору, динамика повлачења средстава Буџета града Сомбора у последњем кварталу 2019. године као и предлог Решења о утврђивању просечних цена метра квадратног одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Града Сомбора.

На основу Закона о порезу на имовину локална самоуправа, односно Град Сомбор је дужан да утврди просечну цену непокретности за наредну годину на основу просечне цене која се рачуна на основу остварених цена у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30. септембра претходне године.

Одељење локалне пореске администрације је донело предлог Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину кроз седам зона на територији Града Сомбора.

Одељење за финансије је у сарадњи са осталим одељењима Градске управе града Сомбора сачинило Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбора за 2019. Годину, за период јануар-септембар, који су чланови градског већа једногласно усвојили.

Према овом извештају текући приходи буџета града су у посматраном периоду остврени у износу од 2.120.047.886 динара, док су укупни приходи у периоду јануар-септембар 2019. Године остварени у апсолутном износу од 2.152.736.667 динара. Укупни буџетски расходи (сви извори) извршени су у износу од 2.033.296.165 динара.

Сагледавајући наведене износе остврених прихода и примања и извршених расхода у периоду јануар-септембар 2019. Године можемо закључити да је ликвидност КРТ-а била на задовољавајућем нивоу и да иста није била угрожена, што значи да су све функције корисника очуване, а обавезе преузете Одлуком о буџету за текућу годину сервисиране.

 

Оставите одговор

Close Menu