ИЗВЕШТАЈ СА 36. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ИЗВЕШТАЈ СА 36. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Јуче је одржана 36. седница Скупштине града Сомбора којом је председавала новоименована председница Скупштине града Сомбора, Љиљана Тица.

Одборници су размотрили и одлучили о 12 питања из делокруга рада Скупштине. Између осталог, усвојили су Предлог одлуке о употреби имена и симбола Града Сомбора, Предлог одлуке о утврђивању назива дела улица и заселака у насељеним местима на територији Града Сомбора, Предлог одлуке о оснивању Градског музеја Сомбор, Предлог одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Града Сомбора, Предлог одлуке о доношењу плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан, и Извештај о раду месних заједница на територији Града Сомбора за 2018. годину.

Циљ Плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан II од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан је да се створе услови за изградњу и реконструкцију тако што ће се дефинисати правила уређења и грађења на водном и грађевинском земљишту, променити намена земљишта у складу са начином на који ће се користити, дефинисати површина јавне намене, дефинисати начин укрштања трасе канала са другим инфраструктурним системима и мрежама, дефинисати могућности парцелације и препарцелације, као и дефинисати и спроводити мера заштите природних и културних добара и животне средине.

Одборници су на јучерашњој седници Скупштине града, одлучили и о неколико имовинско-правних питања.

 

Оставите одговор

Close Menu