КАНАРИНСКА УЛИЦА ДОБИЛА НОВИ ТРОТОАР
КАНАРИНСКА УЛИЦА ДОБИЛА НОВИ ТРОТОАР

Почетком године, ЈКП „Зеленило“ Сомбор је на основу решења комуналног инспектора Одељења инспекције и комуналне полиције извадила стабала дрвореда у Канаринској улици у Сомбору, уз обавезу садње новог дрвореда на истој локацији до краја садне сезоне 2019. године.

На основу захтева становника Канаринске улице стручна служба Одељења инспекције и комуналне полиције извршила је увид и утврдила да су стабла липе развила површински коренов систем који је својим растом потпуно деформисао тротоар дуж читаве улице, па га пешаци више нису могли користити. Знаци деловање корена били су видљиви и на коловозу (стабла су сађена у јако уском зеленом појасу између тротоара и коловоза), па је постојала опасност да се у будућности деформише и коловоз. Стручна служба Одељења инспекције и комуналне полиције закључила је да је неопходно извршити уклањење стабала липе и извршити поправку тротоара, уз садњу одговарајућих дрворедних садница. Радници „Зеленила“ су стабла у Канаринској улици повадили, након чега су изведени припремни радови на санацији тротоара.

Припремни радови подразумевали су рушење постојећег бетонског тротоара, који је у потпуности био деформисан, након чега је уследило копање и формирање конструкције од слојева песка и туцаника. Прошле недеље обављена је завршна фаза радова на санацији тротоару у Канаринској улици, асфалтирањем 140 метара пешачке стазе.

Радове на асдалтирању је извела компанија „Војпут“ доо из Суботице, а по налогу управљача општинских путева и улица, ЈКП „Простор“ Сомбор.

Како би радови били комплетирани, радници „Зеленила“ треба да засаде нова дрва.

 

Оставите одговор

Close Menu