КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РАСПИСАО КОНКУРС ЗА НАРЕДНУ ИЗЛАГАЧКУ ГОДИНУ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР РАСПИСАО КОНКУРС ЗА НАРЕДНУ ИЗЛАГАЧКУ ГОДИНУ

Културни центар „Лаза Костић“ Сомбор је расписао конкурс за избор изложби (самосталне и групне изложбе, ауторске изложбе и уметничке пројекте) које ће бити уврштене у програм Галерије Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор и избор изложби радова малог формата (до 100x100cm) реализованих у свим видовима визуeлног изражавања (слика, цртеж, графика, фотографија, дигитална графика, анимација, видео рад, инсталација, дизајн) које ће бити уврштене у програм Мале галерије Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор за излагачку сезону 2020.

Право учешћа на конкурсу имају: професионални уметници који су прошли процес уметничког образовања (Академије ликовних или примењених уметности) и деловања у култури, чије је дело, кроз ангажман, доживело уметничку верификацију. У оквиру Конкурса за избор изложби које ће бити уврштене у програм Мале галерије Културног центра „Лаза Костић“, посебну пажњу посвећујемо ауторима који су на почетку свог уметничког ангажовања, студентима основних, мастер и докторских студија свих смерова ликовних и примењених академија.

Заинтересовани уметници подносе пријаву Галерији Културног центра, уз коју треба да доставе:

  • Професионалну биографију са контакт подацима ( адреса, телефон, e-mail );
  • Сажету концепцију изложбе у писаној форми;
  • Репродукције радова са информацијама о техници и димензијама радова;
  • Технички опис изложбе;
  • Напомену за који простор конкуришете.

Конкурс је отворен до 1. децембра 2019. године. Накнадно послате или донете пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве разматра Стучни савет Галерије Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор у саставу:
Зоран Ивановић, академски вајар и ванредни пофесор на Факултету примењених уметности у Београду на одсеку за примењено вајарство; Тијана Којић, академски сликар, доцент на Факултету примењених уметности у Београду; Мила Крстић Красуљак, историчар уметности; Петер Мраковић, академски вајар; Миленко Буиша, академски вајар; Татјана Димитријевић, академски сликар; Мајда Кубатов, шеф рачуноводства у Културном центру „Лаза Костић“ Сомбор; Весна Шашић, в.д.директора Културног центра „Лаза Костић“ Сомбор.

Стручни савет ће о пристиглим радовима одлучивати до 16.12.2019. године, а учесници конкурса ће бити информисани у писаној форми или телефоном. Конкурсна документација се не враћа.

Културни центар Сомбор се обавезује да исплати трошкове превоза радова до 16.000,00 динара и штампање каталога у стандардној форми.

Документацију кандидати могу предати лично, путем мејла или доставити поштом на следећу адресу: Галерија Културног центра „Лаза Костић“, Лазе Костића 5, 25000 Сомбор а мејл је galerijalk@gmail.com и kcsgalerija@gmail.com

Контакт особa: Татјана Димитријевић, уредник ликовних програма, тел: 025/412-583; 063/520-860

 
Close Menu