ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПРУЖА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ ГРАЂАНИМА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ПРУЖА БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ ГРАЂАНИМА

Градска управа града Сомбора у складу са Законом о бесплатној правној помоћи („Сл.гл.РС“ бр. 87/2018) пружа бесплатну правну помоћ за грађане на територији Града Сомбора.

Захтев за одобравање бесплатне правне помоћи се подноси на обрасцу који можете пронаћи ОВДЕ. Захтев се подноси путем поште, непосредно се предаје на шалтеру 11. или 12. Услужног центра Градске управе града Сомбора, или се подноси усмено на записник пред службеником Градске управе града Сомбора.

О захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи одлучује службеник у Градској управи града Сомбора који има дозволу за то. Ако је захтев основан, орган управе решењем одобрава бесплатну правну помоћ.

Грађани који немају право на бесплатну правну помоћ у складу са Законом о бесплатној правној помоћи, имаће право на правну помоћ у складу са Одлуком о пружању услуга правне помоћи у граду Сомбору. Више информација о пружању правне помоћи грађани могу пронаћи ОВДЕ.

 

Оставите одговор

Close Menu