ОБЈАВЉЕНИ КОНКУРСИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА
ОБЈАВЉЕНИ КОНКУРСИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА И САМОЗАПОШЉАВАЊА

Сарадња Националне службе за запошљавање и локалних самоуправа Западнобачког округа ових дана реализована је објављивањем низа јавних позива.

Национална служба за запошљавање и град Сомбор објавили су: Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање.

Национална служба за запошљавање и општина Кула расписали су: Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање и Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица.

Национална служба за запошљавање и општина Апатин расписали су: Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање иЈавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима.

Општина Оџаци и Национална служба за запошљавање расписали су: Јавни позив за реализацију програма стручне праксе, Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање, Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима и Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица.

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединице Националне службе за запошљавање. Јавни позиви су објављени на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs и на сајтовима локалних самоуправа.

 
Close Menu