ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ
ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПРИЈАВУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ

Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се објекат налази. Према Правилнику о садржини и начину подношења пријаве за овај тип објеката, који је ступио на снагу 21. децембра 2019. године. Пријава се подноси посебно за сваки угоститељски објекат за смештај, у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема. Рок за достављање попуњених пријава је 19. март 2020. године.

Уредно и тачно попуњене пријаве угоститељ доставља лично на шалтере бр. 10, 11 и 12 Услужног центра Градске управе града Сомбора (зграда Жупаније), или путем маил-а на адресу: rmarjanovic@sombor.rs

Угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном угоститељском објекту и који није пријављен, односно евидентиран код Градске управе града Сомбора на прописан начин, неће моћи да оствари право на учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2020. годину. Образац пријаве је доступан на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација и може се преузети путем линка https://mtt.gov.rs/info-o-evidencijama-za-lok/

Више информација о начину пријављивања, као и све друге потребне информације угоститељи могу добити путем телефона 025/468-156.

 

Оставите одговор

Close Menu