РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ ГРАДА СОМБОРА
РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ ГРАДА СОМБОРА

Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде града Сомбора расписала је Јавни позив за доделу Повеље града Сомбора .

Ово посебно признање додељује се појединцу на Дан града, 17. фебруара, као посебно признање за достигнућа у 2019. години, и то у областима:

науке, културе и уметности, односно свих видова стваралаштва (књижевног,
музичког, сценског, ртв, ликовног, примењене уметности и сличних);
публицистике и новинарства;
планирања и уређења простора и насеља, архитектуре и градитељства;
унапређења и заштите животне средине;
просвете и развоја школства;
спорта и постигнутих спортских резултата;
здравства и здравствене заштите;
социјалног и хуманитарног рада;
привредног развоја и других ненаведених области од значаја за град Сомбор.

Предлоге за доделу Повеље града Сомбора уз обавезно образложење могу поднети физичка и правна лица пријавом на Jaвни позив. Рок за подношење је до 17.01.2020. године, лично у Услужном центру Градске управе града Сомбора, или путем поште на адресу: Трг Цара Уроша 1. Одељење за друштвене делатности, Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде, у затвореној коверти, са назнаком „Предлог за Повељу града Сомбора – не отварати“.

 

Оставите одговор

Close Menu