РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 35 ГРАДСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ
РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ 35 ГРАДСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ

Град Сомбор је расписао конкурс за доделу градских стипендија у школској 2019/2020. годину.

Пријаве на конкурс за градску стипендију могу поднети студенти академских и струковних студија првог и другог степена који су држављани Србије, имају пребивалиште на територији града Сомбора, похађају факултет чији је оснивач Република Србија и чије је седиште у Србији. Један од услова који студенти морају испунити је и да су на режиму финансирања из Републичког буџета, да нису апсолвенти и нису у радном односу, као и да нису навршили 26 година. Осим успеха током школовања, према критеријумима за доделу градске стипендије бодоваће се и дефицитарност струке. Право на доделу градске стипендије остварује се за једну школску годину и исплаћује у десет једнаких месечних рата у износу од 11.741,00 динара.

Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, уз сву прописану документацију и предају се на шалтерима 11 и 12 Градског услужног центра, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Образац за пријаву се преузима на шалтерима 11 и 12 Градског услужног центра, а конкурс је отворен од 16. септембра до 16. октобра 2019. године.

Комплетан текст конкурса за доделу студентских стипендија са додатним информацијама доступан је овде.

 

Оставите одговор

Close Menu