СОМБОРУ 40,5 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
СОМБОРУ 40,5 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Град Сомбор добиће 40,5 милиона динара за пројекат успостављања регионалног центра за управљање отпадом, наведено је у коначној ранг листи којом је након јавног конкурса Министарство заштите животне средине расподелило 99,9 милиона динара за суфинансирање оваквих пројеката.

Како је објављено на сајту министарства, поред Сомбора, 32 милиона динара добиће и град Нови Сад за успостављање регионалног система управљања отпадом, док ће 23,4 милиона динара за израду пројектне документације за изградњу регионалног центра „Бањица“ добити општина Нова Варош.

Истим конкурсом за град Пирот опредељено је четири милиона динара као суфинансирање за израду идејног решења и пројекта за грађевинску дозволу за израду компостане у оквиру тамошњег регионалног центра за управљање отпадом.

Објављена одлука Министарства заштите животне средине је у управном поступку коначна и против ње се може покренути управни спор. (Танјуг)

 
Close Menu