УСКОРО ПОЧИЊЕ КОЛЧЕЊЕ УЗУРПИРАНИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА
УСКОРО ПОЧИЊЕ КОЛЧЕЊЕ УЗУРПИРАНИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора издало је саопштење за јавност о заустављању узурпирања атарских путева.

Издат је налог за израду скице узурпираних атарских путева на територији града Сомбора, а потом ће се кренути са колчењем на терену. Колчење ће извршити овлашћена геодетска организација у складу са пројектом атарског пута који се налази у РГЗ Служби за катастар непокретности Сомбор.

Лицима која су извршила узурпацију предметног атарског пута биће издати прекршајни налози.

О колчењу атарског пута на терену биће обавештена месна заједница на чијој се територији налази атарски пут и пољочувари, како би упознали грађане о датуму колчења атарског пута.

Саопштење Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине погледајте овде.

 
Close Menu