УСВОЈЕНА НОВА ОДЛУКА О ТАКСИ ПРЕВОЗУ У СОМБОРУ
УСВОЈЕНА НОВА ОДЛУКА О ТАКСИ ПРЕВОЗУ У СОМБОРУ

На 38. седници Скупштине града Сомбора одборници су усвојили Предлог одлуке о такси превозу на територији Града Сомбора. Новом Одлуком о такси превозу на територији Града Сомбора усклађују се локални прописи са изменама Закона о такси превозу којим су предвиђена бројна нова решења у погледу спречавања нелегалног обављања такси превоза.

Новим законским решењима значајно су пооштрени и услови који су потребни за возача такси возила, као и за возило којим се обавља такси превоз. Новом Одлуком уводи се и обавеза вођења евиденција о издатим Одобрењима за обављање такси превоза, такси дозволама за возача, такси дозволама за возило, одобрењима за обављање лимо сервиса, све са обавезом контролисања издатих одобрења, односно дозвола.

Велика измена у односу на досадашњу Одлуку о такси превозу је увођење лимо сервиса, који је тек са изменама Закона о превозу путника у друмском саобраћају које су наступиле у 2018. години, постао предмет регулисања наведеног закона, с обзиром на то да је до тад био предмет Закона о туризму.

 
Close Menu