ОМЕЂЕН АТАРСКИ ПУТ У БАЧКОМ БРЕГУ

Због учесталих узурпација атарских путева који су у јавној својини града Сомбора, локална самоуправа је у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, одлучила да стане на пут овој појави и издала налоге за омеђавање узурпираних – одораних атарских путева. Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине са овим активностима кренуло је 2017. године у новембру месецу и до сада је извршено колчење-омеђавање једног атарског-пољског пута у к.о. Алекса Шантић, једног атарског-пољског пута у к.о. Риђица и атарског пута у к.о. Растина, а у петак, 27. јула приступило се омеђавању атарског пута у к.о. Бачки Брег, с тим да је према узурпаторима поступљено у складу са прописима. Омеђавању пута у к.о. Бачки Брег присуствовао је Дарко Радуловић члан Градског већа за област пољопривреде, који је истакао да се са увођењем реда у коришћење јавне својине града Сомбора наставља и да Одељење за пољопривреду припрема омеђавање атарских путева и у другим сеоским месним заједницама. Пре издавања налога за колчење атарског пута на терену, као и до сада, о истом ће се обавестити месна заједница на чијој територији се налази предметни пут, ради упознавања грађана о дану и времену колчења конкретног атарског пута, рекао је Радуловић и упозорио закупце државног пољопривредног земљишта као и  власнике катастарских парцела које се међе са атарским путевима да престану са даљом узурпацијом  пољских путева. У супротном, Одељење за пољопривреду ће поступити у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете и поднети прекршајну пријаву против лица које узурпира пољски пут.

    Ко је на мрежи: 103 гостију и нема пријављених чланова