ГРАДСКО ВЕЋЕ ОДЛУЧИЛО О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СРЕДЊОШКОЛАЦА, ИЗРАДИ НОВИХ ПРОЈЕКАТА…

Градско веће је на 129. седници, усвојило шесте измене и допуне Плана јавних набавки Градске управе града Сомбора. У оквиру набавке добара додају се две нове набавке, а обе се односе на помоћ избеглим лицима. Једна се реализује путем економског оснаживања, а друга набавком грађевинског материјала за поправку и адаптацију сеоских кућа са окућницом. У оквиру поступка јавне набавке мале вредности, а у оквиру набавки услуга, додаје се израда пројекта реконструкције раскрснице улица Венац војводе Петра Бојовића, Венац војводе Степе Степановића и улице Арсенија Чарнојевића. У склопу јучерашње седнице, на захтев Савета за безбедност саобраћаја града Сомбора, преструктурирањем средстава у оквиру ставки намењених за управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре обезбеђено је 2.279.040,00 динара за израду овог пројекта. Веће је донело и решење о регресирању трошкова превоза средњошколаца који похађају школе са седиштем у Сомбору за школску 2018/2019. годину. Регресирани превоз код превозника „Севертранс“ АД у износу од 40 одсто биће за прву и другу зону, а 50 одсто за трећу и четврту зону. Право на регресирање пуног  износа трошкова превоза остварују ученици из породица које су корисници новчане социјалне помоћи, имају сметње у развоју или су без родитељског старања. Веће је одлучило да се измени решење о именовању Комисије за израду и имплементацију градског Локалног акционог плана за запошљавање, на начин да се уместо Маријане Дуганџић, која је дуже време оправдано одсутна, за члана Комисије именује Николина Ковачић. Градско веће је прихватило понуду Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ о изградњи фекалне канализације на делу Гаковачког пута и делу улице Јосифа Маринковића, те у Каналској, Босанској, Ратарској и Пољској улици у Сомбору.  Вредност радова са ПДВ-ом износи 14.992.485,00 динара. На 129. седници  Веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

    Ко је на мрежи: 77 гостију и нема пријављених чланова