НОВИ ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ, ПРОШИРИО КРУГ ЖЕНА КОЈЕ МОГУ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА НАКНАДУ ПО ОСНОВУ РОЂЕЊА И НЕГЕ ДЕТЕТА

Нови Закон о финансијској подршци породици са децом ступио је на снагу 1. јула 2018. године. Закон садржи бројне новине које се односе на породиљско одсуство, одсуство са рада ради неге детета и одсуство са рада ради посебне неге детета. Једна од најзначајнијих новина у закону јесте да је проширен круг жена које могу остварити право на накнаду зараде по основу рођења детета. До сада су то право могле остварити само мајке које су у радном односу, а одредбама чл. 17. Закона о финансијској подршци породици са децом, регулисано је да право на накнаду зараде за рођење детета могу остварити и жене које самостално обављају делатност, као и носиоци пољопривредног газдинства. Право је проширено и на жене које раде по основу уговора о обављању привремених и поверених послова, по основу уговора о делу и ауторског уговора. Нове одредбе закона примењују се на породиље које су започеле породиљско одсуство после 1. јула, а све породиље које су започеле породиљско одсуство закључно са 30. јуном 2018. године, остварују право по старом закону. Информације о поступку остваривања права из области ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ доступне су на линку: https://www.sombor.rs/gradska-uprava/odeljenja/odeljenje-za-drustvene-delatnosti/procedure/decija-zastita/ Обрасци захтева за остваривање права из области ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ могу се преузети на линку: https://www.sombor.rs/gradska-uprava/odeljenja/odeljenje-za-drustvene-delatnosti/obrasci-zahteva/decija-zastita-gyermekvedelem/

    Ко је на мрежи: 59 гостију и нема пријављених чланова