УПРАВНИЦИ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ОДГОВОРНИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

Организовање управљања стамбеним заједницама и из6ор управника или професионалног управника је обавеза прописана Законом о становању и одржавању зграда. Законом су прописана права и обавезе управника стамбене заједнице. Као посебно значајне обавезе, Одељење инспекције и комуналне полиције наводи обавезу управника да организује радове када су потребне хитне интервенције, те да представља стамбену заједницу и извршава њене одлуке. Под хитним интервенцијама се сматрају активности на одржавању зграде које се без одлагања морају извршити ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности и заштите имовине од оштећења. Управници, односно професионални управници, дужни су да одмах по сазнању, а најкасније у року од 48 часова од сазнања, предузму мере ради извођења хитних интервенција и ангажују организацију која изводи потребну врсту радова. Станари, односно власници посебних делова, дужни су да омогуће несметано обављање радова у мери која је неоходна за отклањање непосредне опасности по живот и здравље људи. Управници, уколико не предузму потребне мере ради обављања хитних интервенција, одговарају за нанету штету. Надзор над спровођењем одредби Закона о становању и одржавању зграда, односно регистрацији стамбених заједница и избору управника врше комунални инспектори. У случају непоштовања одредби Закона, комунални инспектор ће предузети прописане мере. Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције о управницима стамбених заједница доступно је овде.

    Ко је на мрежи: 84 гостију и нема пријављених чланова