ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРЕВОДНИЦА БЕЗДАН И ШЕБЕШФОК

Овог месеца започети су радови на реконструкцији и санацији преводнице Бездан и преводнице и уставе Шебешфок. Вредност радова, који су део INTERREG - IPA програмa прекограничне сарадње Мађарска - Србија, под називом "Комплексно унапређење водопривреде подручја канала „Баја-Бездан” (BABEKA)", износи скоро 3,5 милиона евра. Обе преводнице су дуги низ година ван функције, па је значај ових радова, којима ће опет бити оспособљене за рад, огроман. На Шебешфоку је у плану моторизовање погона на преводници и устави, док ће се на преводници Бездан задржати ручни погон. Грађевинским, машинским и електротехничким радовима ће се променити тренутно лоше стање објеката и створити предуслови за њихов шири друштвени значај. Када радови буду завршени повећаће се ниво заштите од поплава, ствoриће се услови за прелазак бродова из Дунава у канал Баја-Бездан и обезбедиће се пунa оперативнa функцијa канала, као и добра основа за даљи развој система. Овим активностимa ће сe заштити природни резервати, унапредити економија и туризам, нарочито наутички, кажу из ЈВП „Воде Војводине“. Због великог културно-историјског значаја ови објекти су евидентирани као непокретност под претходном заштитом, те се стога санацијa и реконструкцијa изводе по принципу очувања првобитног изгледа. Радови се финансирају 85 процената из средстава Европске уније и 15 процената из сопствених средстава ЈВП „Воде Војводине“, које улаже изузетне напоре како би све било готово пре договореног рока, тачније до краја 2019. године.

    Ко је на мрежи: 48 гостију и нема пријављених чланова