СЛОВЕНЦИ ЖЕЛЕ ДА СЕ УКЉУЧЕ У ИЗГРАДЊУ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У РАНЧЕВУ

Градски већници су на 141 седници усвојили информацију у вези писма о намерама Кostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. D. Leskovška cesta 2 a, 8270 Кrško, Slovenija. Ово предузеће обратило се граду Сомбору са Писмом о намерама а у вези  Пројекта који се односи на развој, изградњу и експлоатацију Центра за управљање мешовитим отпадом на локацији постојеће депоније „Ранчево“. У Републици Србији  је пред усвајањем нова Стратегија управљања отпадом и план је да се број регионалних депонија на територији Војводине редукује са 9 на 6. Како би наш регион био обухваћен новом државном организацијом требало би радити на отварању Регионалног центра за сакупљање, сортирање и прераду отпада, а како су за то потребна огромна средства град размишља о јавно приватном партнерству. У писму о намерама је наведено да ће највише до 1/3 отпада бити одлаган на депонију, а да ће се 2/3 искоришћавати у рециклажи, кондиционирању земљишта (компост) или у енергетске сврхе. Овакав однос а приори, Сомбор ставља у повољнији положај у односу на регионе који преферирају или граде регионалне депоније класичног типа. Технолошки, Регионални центар може да прихвати и већи број општина, чиме би се увећали приходи заједничког предузећа. Сам пројекат омогућава свеобухватно управљање свих врсти отпада које се појављују на територији, укључујући и посебне токове. Предузеће „Костак“ је признати привредни субјект Словеније, који обједињава више области привреде, а могућности пројектовања, консалтинга и извођења комуналних и привредних објеката доказали су у тржишним условима и у земљи која има високе стандарде у екологији и заштити животне средине, Ако се томе дода да обрађују скоро 90% комуналног отпада у Словенији, може се сматрати да су озбиљан партнер.

    Ко је на мрежи: 43 гостију и нема пријављених чланова