КОРИСНИЦИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА ДО КРАЈА ОКТОБРА ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ ШКОЛСКЕ ПОТВРДЕ

Корисници дечијег додатка, чија су деца на редовном школовању у основној и средњој школи, имају обавезу да служби дечијег додатка доставе школске потврде за школску 2017/2018. годину. Школске потврде, уз важеће решење о праву на дечји додатак, достављају се Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Сомбора, путем Градског услужног центра, Трг цара Уроша 1, приземље зграде Жупанија, шалтер шест, сваког радног дана у времену од 8 до 15 часова. Рок за достављање школских потврда је 31. октобар 2017. године. Корисници права на дечји додатак  имају обавезу да пријаве сваку промену која је од утицаја на остваривање права у року од 15 дана од настале промене, а то подразумева и престанак школовања детета. Право на дечји додатак остварује дете до навршених 19. година живота ако има статус ученика на редовном школовању.

    Сродни чланци

    Ко је на мрежи: 44 гостију и нема пријављених чланова