НСПРВ - КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА СОМБОРСКЕ ГИМНАЗИЈE НИЈЕ ОКОНЧАН, А РАСПИСАН НОВИ

 

У нашу редакцију сигло је саопштење Независног синдиката просветних радника Војводине поводом конкурса за избор директора Гимназије у Сомбору. Саопштење преносимо у целости:

Иако су заинтересовани у поступку за избор директора сомборске Гимназије успели у својој намери да досадашњег директора уклоне са тог места (истеком мандата), нису успели и да натуре свог кандидата, па је градска Гимназија запала у незаконито в.д. стање, управо захваљујући лошим интервенцијама просветних и других власти које су на погрешан начин водиле овај поступак и довеле до садашњег епилога – а то је да је на челу Гимназије колега који је водио конкурсни поступак као председник Школског одбора школе и који је и дан-данас председник истог Школског одбора, а истовремено и в.д. директора школе. Посебно је интригантно то што исти воли да помиње сукоб интереса, а у овом случају, када је он у питању тврди (а што су и пренели медији) „да ни у једном тренутку конкурсне процедуре, на основу важећих прописа није дошао у сукоб интереса“, а истовремено злоупотребљава мишљење Агенције за борбу против корупције и својим слободним тумачењем тврди да је бивши директор био у сукобу интереса.

Елем, на једвите јаде новинари су успели извући изјаву и начелника Школске управе, који је истовремено један од челних људи Градске управе, пошто је и председник Градског парламента (нећемо бити злочести, па питати садашњег в.д. директора Гимназије, који толико воли тему – сукоб интереса да провери да ли и у овом случају има или нема сукоба интереса), а који је поводом дешавања у Гимназији констатовао да Школска управа „није задовољна оценама које је Гимназија добила у процесу вредновања, па нам је стало да на челу школе буде компетентан човек који има подршку колектива и средине, а да све буде у складу са Законом“. Овоме се нема шта замерити, и ми би потписали ову изјаву, не размишљајући. Али, дела демантују начелника Школске управе и председника Скупштине Града, који добро зна да је директор кога су елиминисали закулисним радњама добио оцену изнад просечне, Гимназија испод просечне (једва пролазну), а председник Школског одбора и садашњи в.д. директор чистог кеца, па нам није јасно како ће то бити унапређен и квалитетнији рад Гимназије у таквој комбинаторици. Тим пре што је и за време последњег штрајка председник Школског одбора „притискао“ колеге и директора на незаконитости у поступку штрајка, уместо да заједно са директором поштује Закон. Или је можда (а изгледа да „у том грму лежи зец“) начелник мислио на свог кандидата, члана његове странке, за кога је у поступку провере конкурсне документације од стране надлежног инспектора најпре недвосмислено утврђено да није приложио тражену документацију, а затим да не испуњава услове за рад у Гимназији, па самим тиме ни за директора, а већ је и непотпуна конкурсна документација свакако морала бити услов да се кандидат са таквом документацијом елиминише из поступка за избор директора.

Што се тиче подршке колектива, е ту имамо додатну нелогичност. Кандидат који је у то време био и директор школе добио је апсолутоно већинску подршку Наставничког већа и то не једном, већ два пута, а кандидат са непотпуном документацијом упола мање гласова у првом гласању, а у другом га није ни било, јер је констатовано да је на основу Записника инспектора не може ни бити кандидат, док је садашњи в.д. директора, а тада и учесник конкурса повукао своју кандидатуру и подржао кандидатуру претходног кандидата, што му на крају није сметало да сам себе „на мала врата“ прогура за в.д. директора потпуно незаконито. На све ово огласио се и кандидат са непотпуном документацијом и који не испуњава услове за рад у Гимназији, тврдећи да је „цела та ујдурма имала за циљ да се он, као доктор наука, дискредитује и елиминише из поступка избора“ и додавши да „нема намеру да одустане од кандидатуре на новом конкурсу“.

Истине ради, треба да кажемо да нико није имао намеру да дискредитује никога, а најмање уваженог доктора хемије који је звање стекао ван Републике Србије и који је једно време провео у привреди, а једно време нестручно држећи наставу у сомборској Гимназији. Међутим, морамо да укажемо да је и сам доктор приложио, уместо доказа о прописаној врсти стручне спреме, фотокопију (и то неоверену) о стицању звања доктора, што од њега нико није ни тражио. Уколико је желео да буде кандидат у складу са законима ове државе, морао је да приложи диплому о стеченој високој стручној спреми и доказ да испуњава услове из Правилника о врсти стручне спреме за рад у Гимназији, а он то није учинио, већ се љути, и на кога то, како сам пише на форуму „СО Инфа“, на поступање секретара школе и сада већ бившег директора Гимназије, уместо да се љути на своје саветодавце који му нису рекли да припреми конкурсну документацију у складу са законом – затражи мишљење одговарајућег факултета и на основу тога добије Решење Министарства просвете да ли „инжињер кемије“ са дипломом стеченом у Загребу може да ради у гимназији, па самим тиме и да у поступку конкурса буде кандидат за избор директора. Ту не помаже ни лиценца коју он има јер му ни то није услов за заснивање радног односа, већ услов за рад у школи, а ако се покаже, а могло би се лако показати да, ако пре полагања лиценце кандидат није испунио услове за полагање лиценце, та лиценца је неважећа. На крају крајева, таквих случајева смо имали и у Сомбору, да су људи стекли лиценцу, а да нису имали чак ни одговарајућу диплому. Наравно, забележили смо и случајеве лажних диплома и то важних људи у Сомбору – сетимо се само афере око дипломе секретара Социјално-економског савета Сомбора или доктората председника београдске Привредене коморе који није имао ни диплому о завршеном факултету (нема потребе да набрајамо, таквих примера има колико год хоћете). Наравно не тврдимо то и у овом случају, али морамо рећи да је и сам кандидат навео да прилаже фотокопију дипломе о стеченом докторском звању, а да испектор није уочио да је ова фотокопија неоверена, па самим тиме није и никакав документ, нити доказ поседовања оригинала.

Да ли ће се на неком новом конкурсу појавити и поменути доктор, не знамо, али би било у сваком случају за њега боље да уради ове предрадње и да успут докаже и испуњеност услова из члана 8. Закона о основама система образовања и васпитања да поседује „образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи“, иначе ће, у противном, опет себе довести у позицију да је кандидат који не испуњава услове из Закона, па самим тим не може бити ни биран за директора, а наравно нити за  наставника ове школе.

Њему додуше то не смета, јер колико неслужбено сазнајемо он од инагурације председника Школског одбора за в.д. директора држи наставу у Гимназији и то из физике на мађарском језику. Осим тога, примећено је да су наставу држали ових дана и неки грађани Сомбора, али то и није питање за нас, него за в.д. директора у сукобу интереса и наравно, инспекцију која ни ово не види, као што није ништа учинила ни после чињенице да се Школски одбор оглушио о налог мера просветног инспектора под тачком 3. и, уместо да након утврђивања кандидата који су преостали на конкурсу и испуњености законских услова, те гласања Наставничког већа које је по други пут дало подршку, сада већ бившем директору, са 30 од 49 гласова, Школски одбор поново гласа о два преостала кандидата, он је гласао да се директор не изабере и тиме повредио и право једог и другог преосталог кандидата. И што је најважније, оглушио се о налог мера инспектора и тиме довео Гимназију у могућност да јој буде уведена привремена мера.

Што се тиче в.д. директора који је „3 у 1“ (председник Школског одбора, в.д. директора школе и локални лидер синдиката), он незаконито располаже буџетским средствима, што би већ било по природи ствари довољно за интервенцију тужилаштва. О другим незаконитостима и правним насиљима вероватно ће ускоро расправљати надлежни органи, па ако то већ не желе да ураде наши градски оци или наша градска Просветна инспекција, остаје да то уради Покрајински секретаријат и Покрајинска инспекција. Засад. У сваком случају, и после тога остаје другостепеност – кроз интервенцију републичке Просветне инспекције и Министарства просвете.

И на крају, како ствари стоје, пошто је инспекција и бирократија спора, може се десити па да ускоро имамо и нови конкурс за директора сомборске Гимназије, а да претходни није ни окончан и да имамо и више директора у школи, као уосталом у школи у Тителу, Кикинди, гужву сличну оној у Карловачког гимназији или смедеревској (нажалост, има још) и све зато што се просветне власти не мешају у свој посао, а интересне групе заузимају школу по школу,  не водећи рачуна о јавном интересу, као ни о чињеници да се ради о државним школама и да је брига о школама државни посао, а не „Државни посао“ који гледамо на Првом каналу војвођанског јавног сервиса, стоји у саопштењу Независног синдиката просветних радника Војводине које је птписао проф. Хаџи Здравко М. Ковач, генерални секретар НСПРВ.

    Ко је на мрежи: 51 гостију и нема пријављених чланова