ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ СОМБОРА

 

"Пољопривредно земљиште у државној својини, пољопривредни произвођачи могу користити искључиво уколико имају важећи Уговор са Министарством пољопривреде и заштите животне средине", наводи се, осим осталог, у обавештењу које је пољопривредним произвођачима упутио градоначелник Сомбора Саша Тодоровић.

Поштовани пољопривредни произвођачи,

Oбавештавамо Вас да пољопривредно земљиште у државној својини, пољопривредни произвођачи могу користити искључиво уколико имају важећи Уговор са Министарством пољопривреде и заштите животне средине. Начин издавања државног пољопривредног земљишта регулисан је Законом о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009). Пољопривредни произвођачи који су имали Уговоре о закупу у ранијим годинама а који су истекли у току 2014. године, дужни су да за даље коришћење пољопривредног земљишта у производној 2014/2015. години  Републици Србији – надлежном Министарству измире накнаду за коришћење без правног основа.

Сва правна и физичка лица која остану у поседу, односно користе пољопривредно земљиште у државној својини без важећег уговора о закупу у производној 2014/2015 години дужна су да се јаве Одељењу за пољопривреду и рурални развој (канцеларија 221/II спрат Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша 1) у року од 30 дана како би се са истим сачинили записници са републичком пољопривредном инспекцијом, а потом закључила вансудска поравнања за коришћење ДПЗ за производну 2014/2015 годину.

Висина накнаде  за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа за производну 2014/2015 годину по културама и класама биће одређена на седници Градског већа града Сомбора, стоји у саопштењу које је потписао градоначелник Сомбора Саша Тодоровић.

    Ко је на мрежи: 69 гостију и нема пријављених чланова