ЗБОГ НЕЛИКВИДНОСТИ УГРОЖЕН ОПСТАНАК „ЕНЕРГАНЕ“, РАДНИЦИ НА МИНИМАЛЦУ

 

Чланови Градског већа су на 51. седници, одржаној 21. априла 2015. године, размотрили анализу стања у ЈКП „Енергана“ Сомбор, коју су за 51. седницу, припремили чланови Већа - Сава Дојић, за финансије и привреду, Мирослав Ковачић, за комуналну област и Милан Ракас, помоћник градоначелника за економски развој. У достављеној анализи наведено је да је стање у ЈКП „Енергана“ „толико алармантно да је угрожено даље пословање, као и опстанак предузећа“.

Као основни показатељи стања у предузећу наведени су: блокада рачуна - у периоду од 17. јануара 2014. до 20. априла 2015. године текући рачун  „Енергане“, био у блокади 241 дан. Рачун је  20. априла 2015. године био блокиран на износ од 173 милиона динара, односно на исти износ као и 8. октобра 2014. године, без обзира на то што им је у међувремену (до 20. априла 2015. године) из буџета града Сомбора обезбеђено нешто више од 53 милиона динара. На исти дан ненаплаћена потраживања износила су нешто више од 187 милиона динара.

- И поред овако лошег стања у предузећу, просечна зарада у ЈКП „Енергана“ је највећа од свих јавних предузећа у граду Сомбору и износи 60.546,00 динара, а дошло је и до примања нових радника, те их је сада 40 – наведено је у анализи.

Градско веће је прихватило закључак који су предложили чланови Већа, Дојић и Ковачић, те Ракас, помоћник градоначелника.

Закључак:

ЈКП „Енергана“ је наложено да одмах пређе на исплату минималне зараде у складу са законом и уз сачињавање анекса уговора о раду. Руководству овог предузећа је наложено и да се у року од 15 дана од дана пријема закључка Градског већа, изјасни да ли је у стању да обезбеди грејање за грејну сезону 2015/2016. године.

Градско веће је у делу закључка који се односи на притужбе грађана на незаконит обрачун камата, навело „да је обрачун камате могућ ако је она уговорена и уколико се исказује у сваком рачуну, у супротном – обрачун камате је могућ само приликом утужења потраживања“.

„Енергани“ је наложено и да грађанима-корисницима услуга топлотне енргије који желе да своје станове искључе са система грејања то и омогући  у складу са позитивним прописима.

Градско веће је наложило „Енергани“, да у складу са законским прописима, са система грејања искључи све дужнике и да о извршењу закључка, Градко веће обавештава недељно.

    Ко је на мрежи: 30 гостију и нема пријављених чланова