СКУПШТИНА ГРАДА УСВОЈИЛА ИЗВЕШТАЈЕ О РАДУ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

 

На почетку 28. седнице Скупштине града Сомбора Борислав Станичков, председник Скупштине града,  обавестио је одборнике да су достављени захтеви за допуну дневног реда по хитном поступку и то:  захтев Градског већа да се у дневни ред на разматрање и усвајање уврсте предлози одлука које се односе на: израду генералног урбанистиччког плана града Сомбора, плана генералне регулације на простору месних заједница: „Стара Селенча“ и „Нова Селенча“,  „Горња Варош“, „Црвенка“ и „Млаке“. Предложено је и да се по хитном поступку размотре и усвоје одлуке о: измени и допуни планова генералне регулације у насељеним местима: Алекса Шантић и Телечка,  измени и допуни одлуке детаљне регулације блокова 76 и 77 у Сомбору и регулације обилазнице око Кљајићева са везом Кљајићево-Телечка.

Предлоге за допуну дневног реда по хитном поступку доставили су и одборници Ференц Варга (ОГ ДС), који је предложио „преиспитивање мелиорационог подручја на територији града Сомбора, и предлог одборника Недељка Стојсављевића (ОГ ДС), који је захтевао мишљење Министарства финансија – Пореска управа - Филијала Сомбор о утврђивању обавеза грађанима Сомбора у вези решења о плаћању накнаде за одводњавање.

ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Већином гласова усвојене су допуне дневног реда које се односе на одлуке и измене и допуне одлуке о плановима генералне, односно детаљне регулације, док су одборници Варга и Стојсављевић, повукли своје предлоге и прихватили закључке Градског већа,  донете на 53. седници. У закључку Градског већа,  који се односи на преиспитивање мелиорационог подручја на територији града Сомбора, наводи се „да се задужује Одељење за пољопривреду и рурални развој Градске управе града Сомбора да од Владе АП Војводине, односно  надлежног секретаријата, затражи одговор да ли грађевинско земљиште на територији града Сомбора спада у мелиорационо подручје територије града Сомбора. Прибављене податке доставити Градском већу на разматрање“.

Усвојен је и закључак „задужује се Одељење за комуналне послове да у сарадњи са Одељењем локалне пореске администрације Градске управе града Сомбора прибави мишљење од Министарства финансија Републике Србије – Пореска управа, о правном основу за доношење решења о утврђивању обавезе плаћања накнаде за одводњавање грађанима Сомбора за 2013. и 2014. годину. У захтеву за прибављање мишљења навести и критеријуме за утврђивање површине земљишта у власништву грађана за израчунавање пореске основице, као и да ли је у решењима потребно навести катастарске бројеве и површине парцела грађевинског земљишта. Прибављене податке доставити Градском већу на разматрање“. Потом се прешло на рад по тачкама дневног реда.

Већином гласова одборници су усвојили Одлуку о измени одлуке о изградњи шест монтажних кућа за потребе избеглих и прогнаних лица у Алекси Шантићу, која у односу на првобитну, обезбеђује повољније парцеле за изградњу монтажних кућа.

Одборници су већином гласова усвојили и извештаје о раду установа културе и то: ГБ „Карло Бијелицки“, Народног позоришта Сомбор, Галерије „Милан Коњовић“, Историјског архива, Градског музеја Сомбор, КЦ „Лаза Костић“, СЦ „Соко“, Центра за социјални рад и Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“.

ТУРИЗАМ ОЗБИЉНА ПРИВРЕДНА ГРАНА, АЛИ У СОМБОРУ НЕИСКОРИШЋЕНА

Усвојени су и извештаји о раду месних заједница на територији града Сомбора, Предшколске установе „Вера Гуцуња“, те извештај о раду за 2014. и план рада за 2015. годину Туристичке организације града Сомбора (ТОГС). Разматрајући  извештај и план рада ТОГС-а одборници су били јединствени у ставу да је туризам озбиљна и профитабилна привредна грана, али у Сомбору потпуно неискоришћена - без обзира на све потенцијале којима располаже.

Већином гласова (31 одборник је гласао за извештај и план ТОГС-а, четири одборника против и два одборника су се уздржала од гласања)  усвојен је и извештај о раду у 2014. и план рада Туристичке организиације града Сомбора за 2015. годину.

Скупштина је дала саглсност на колективни уговор „Апотека“ Сомбор, Одлуку о коришћењу пољопривредног земљишта, шума и шумског земљишта, неплодног и водног земљишта у јавној својини града Сомбора.

Именовани су и нови чланови Штаба за ванредне ситуације и то, Иван Глигорић уместо Владислава Кронића, а  Страхиња Шљукић уместо Здравка Согића.  

Одборници су се сагласили и са првим изменама и допунама правилника о раду ЈКП „Зеленило“ Сомбор којим се радно место помоћник директора мења у помоћник директора за опште послове.

Одборници су већином гласова прихватили и размену непокретности између града Сомбора и фирме ПТД „Агроплус“д.о.о. Сомбор, те донели  одлуке о изради: енералног урбанистиччког плана града Сомбора, плана генералне регулације на простору месних заједница: „Стара Селенча“ и „Нова Селенча“,  „Горња Варош“, „Црвенка“ и „Млаке“. Донете су и одлуке о измени и допуни планова генералне регулације у насељеним местима  Алекса Шантић и Телечка, те Одлука о изменама и допунама одлука детаљне регулације блокова 76 и 77 у Сомбору и регулације обилазнице око Кљајићева са везом Кљајићево-Телечка.

Скупштина је 28. седницу одржала 29. априла 2015. године.

    Ко је на мрежи: 47 гостију и нема пријављених чланова