БИВШИ РАДНИЦИ ФАБРИКЕ АКУМУЛАТОРА ДО 3. ЈУНА ТРЕБА ДА СЕ ЈАВЕ У НСЗ

 

Национална служба за запошљавање обавештава бивше запослене у Фабрици акумулатора Сомбор, чији је радни однос престао покретањем стечаја дана 04.05.2015. године, да је, ради остваривања права на новчану накнаду и других права која им припадају према Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености, неопходно да се пријаве на евиденцију Националне службе за запошљавање јер само благовременим подношењем захтева незапослена лица могу своја права остварити у пуном обиму који Закон предвиђа.

Према Закону, новчана накнада припада незапосленом од првог дана од дана престанка обавезног осигурања, ако се пријави и поднесе захтев Националној служби у року од 30 дана од дана престанка радног односа или престанка осигурања. Незапосленом који поднесе захтев из по истеку рока од 30 дана, новчана накнада припада од дана подношења захтева. Право на новчану накнаду нема незапослени који поднесе захтев по истеку времена за које би му право на новчану накнаду припадало, у складу са овим законом. У горе поменути рок не рачуна се време за које је незапослени по прописима о здравственом осигурању био привремено спречен за рад.

Последњи дан рока од 30 дана истиче 03. јуна, а пре пријаве на евиденцију Националне службе за запошљавање, бивши запослени би требало да се, према утврђеном распореду, обрате Фабрици акумулатора Сомбор, ради добијања документације потребне за остваривање права.

    Сродни чланци

    Ко је на мрежи: 41 гостију и нема пријављених чланова