ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ

 

Уместо 20 тачака дневног реда, колико је одборницима упућено у сазиву 29. седнице Скупштине града, одборници су усвојили предлог Градског већа и по хитном поступку размотрили још шест питања из делокруга рада Скупштине и то: Предлог одлуке о четвртим изменама и допунама одлуке о грађевинском земљишту, предлог за давање саглсности на друге измене и допуне правилника о раду ЈКП „Зеленило“, Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о градским административним таксама, предлог за давање сагласности на прве измене и допуне програма пословања ЈКП „Чистоћа“, предлог решења о главном урбанисти Града Сомбора и предлог о именовању чланова Комисије за планове.

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Града Сомбора образложила је Ружица Маринов, начелница Одељења за финансије. Према њеним речима Предлог одлуке о завршном рачуну је детаљан и обиман, написан на 230 страница, и обухвата приказ свих усклађених података директних и индиректних корисника, као и образложење њихових одступања.

- У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године укупни приходи и примања су остварени у износу од 2.378.054.051,00 динара, што представља остварење од 85,8 одсто планираног износа средстава. Текући приходи остварени су у износу од 2.143.000.000,00 динара, а текући расходи  и издаци износили су 2.239 милијарде динара што је извршење плана расхода од 80,4 одсто. Значи, разлика укупних примања и укупних издатака износи 138,9 милиона динара и представља суфицит прихода који се преноси у 2015. годину. Вишак прихода се састоји од: средстава закупа пољопривредног земљишта у државној својини, прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, текућих донација од међународних организација, трансферних средстава и средстава приватизиације – казала је начелница финансија Маринов.

Маринов је навела и да ликвидност буџета ни у једном тренутку током 2014. године није била угрожена, те да ће и извештај екстерног ревизора, после обављене ревизије, бити презентован одборницима Скупштине града и постати саставни део Завршног разчуна буџета Града за 2014. годину.

У расправи, одборници су навели да је Завршни рачун обиман и похвалили рад службе која га је сачинила.

Одборници су већином гласова усвојили Завршни рачун буџета града Сомбора за 2014. годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника.

Већином гласова усвојене су друге измене и допуне Статута града Сомбора и оне, како је речено, представљају само усклоађивање са Законом. Већином гласова усвојена је Одлука о пијацама на територији Града, Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима, начинуи поступку за издавање локација за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији града, Одлука о другим изменама и допунама Одлуке о општинским путевима и некатегорисаним путевима на територији града Сомбора. Већином гласова усвојена је и Одлука о доношењу плана детаљне регулације за изградњу гасовода високог притиска Сомбор-Кљајићево. Известилац по свим тачкама које припадају комуналној области био је Мирослав Ковачић, члан Градског већа задужен за  комуналну делатност.

Предлог Одлуке о додели признања „Аврам Мразовић“ просветним радницима из установа образовања на територији Града Сомбора образложио је образложио је Горан Тодорић, начелник Одељења за образовање. Према образложењу, награда би се додељивала просветним радницима за резултате постигнуте у области образовања, а додељивала би се сваке године 8. новембра за Дан просветних радника. Признање се састоји из награде и дипломе, а награда би износила просечну бруто зараду у граду Сомбору, док би изглед дипломе утврдила надлежна комисија. Према члану 3. Одлуке у току једне године могу се доделити највише три признања.

Признање могу добити лица која су радом у образовању и васпитању остварили изузетне резултате и дали значајан допринос унапређењу образовања и васпитања и то за: резултате образовно-васпитног рада, резултате остварене у теорији образовања и васпитања и за резултате остварене у области организације и развоја школства.

У Одлуци су наведени и критеријуми за доделу признања и то: постигнути резултати у примени савремених метода у у образовно-васпитном раду и популаризацији нових теоријских и практичних знања, постигнути резултати на такмичењима са даровитом децом, рад са децом икоја имају потешкоће у савладавању садржаја образовно-васпитног рада и садржаја наставног градива, постигнути резултати у стручном усавршавању, сарадња са ужом и широм друштвеном заједницом и други критеријуми.

У расправи која је уследила одборници Стеван Кесејић (ОГ СРС) и Горан Булајић (ОГ ДСС) указали су на - потребу да додела награде буде без, како је речено, уплива политике, те на   мерљивост резултата у области образовања.

Председник Скупштине града Борислав Станичков, је казао да је изненађен „да је награда „Аврам Мразовић“ упитна у граду који је у претходним вековима био утемељивач просвете у Срба, а и сада га прати епитет образовног центра“. Станичков је рекао да су резултати рада у просвети и те како мерљиви, што потврђује и податак да је основна школа у Чонопљи међу 50 најуспешнијих школа у Србији. До тог резултата се дошло на основу укрштених података који успешност мере и са аспекта образовног нивоа породица из којих долазе деца.

- Сомбор је град који има обавезу да на Дан просветних радника додељује ту награду. Једини је град у Србији који је рационализовао мрежу школа, донели смо буџет који је усмерен ка просвети као најисплативијој инвестицији. Просветни радници Сомбора заслужују да имају могућност да за Дан просветних буду награђени – казао је Борислав Станичков.

Приступило се гласању и Одлука о додели призања „Аврам Мразовић“ просветним радницима, донета је једногласно.

Већином гласова усвојен је и извештај о раду Градске управе града Сомбора који је одборницима презентовала начелница Градске управе Ирина Бурка Парчетић која је говорила о месту  Градске управе у оквиру  локалне самоуправе.

Већином гласова усвојен је и извештај о раду градског повереника за избеглице, као и извешптај о раду правобранилаштва града Сомбора.

Одборници су већином гласова усвојили и извештаје о раду и пословању ЈКП  и ЈП чији је оснивач Скупштина града Сомбора и то извештаје: ЈКП „Енергана“, ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Зеленило“, ЈКП „Простор“, ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“, ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ и ЈП „Урбанизам“. Већином гласова усвојен је и извештај о раду МЗ „Телечка“ у Телечки, као и решење о давању сагласности на план и програм превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Сомбора за 2015/2016. годину, утврђен је и назив улице „Северна“.

Именовани су и директори ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ и ЈКП „Простор“.  За директора ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“ именован је Момчило Бацковић, а за директора ЈКП „Простор“ Горан Нонковић.

На 29. седници, одлуком Скупштине града за главног урбанисту града Сомбора именован је архитекта Милан Стојков.

Одборници су усвојили и извештај о извршеној пролећној сетви и припремама за жетву у производној 2014/2015. години и донели решење о измени и допуни решења о именовању чланова Савета за међунационалне односе.

Ко је на мрежи: 119 гостију и нема пријављених чланова