ГРАДСКО ВЕЋЕ: ИЗМЕНА ПЛАНА АКТИВНОСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА

 

Чланови Градског већа, на 62. седници, утврдили су предлог за усвајање и потписивање колективног уговора Предшколске установе „Вера Гуцуња“ у Сомбору, дали сагласност на Статут Градске библиотеке „Карло Бијелицки“, на измену и допуну Статута ЈКП „Зеленило“, утврдили Предлоге одлука о расписивању конкурса за именовање директора ЈКП „Водоканал“ и директора ЈП „Урбанизам.

Градско веће је размотрило и подржало иницијативу ГБ „Карло Бијелицки“ о оснивању Лексикографског завода Србије са седиштем у Сомбору. Иницијатива је образложена чињеницом да Завод као установа од националног значаја може имати седиште у било којој грађанској средини, граду у Републици Србији.

- Како се лексикографска делатност преплиће са библиотечко-информационом науком као и лингвистиком или филологијом, намеће се да би овакав Завод могао функционисати сасвим несметано и ван великих центара попут Београда и Новог Сада, у којима су већ смештене бројне значајне институције – наведено је у допису Градском већу, уз напомену да би оснивач Завода била Република Србија, те да је иницијатива почетна фаза реализације овог пројекта.

Чланови Градског већа су прихватили предлог Градске организације Црвеног крста Сомбор о измени плана активности Црвеног крста. Разлог изменама је уштеда од 1.893.286,00 динара остварена у поступку јавне набавке и дистрибуције ланч пакета.  Црвени крст је предложио, а Градско веће прихватило, да се измени план активности и да се наведена средства утроше за набавку и дистрибуцију хигијенских пакета.

На 62. седници Градског већа, одржаној 24. јуна 2015. године, размотрени су предмети из пословног простора, финансијска питања, као и друга питања из делокруга рада Већа.

    Ко је на мрежи: 27 гостију и нема пријављених чланова