РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА „ВОДОКАНАЛА“

Скупштина града Сомбора расписала је јавни позив за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водоканал“. Конкурс је објављен у  „Службеном гласнику Републике Србије“ , број 61/2015 од 10.07.2015.године. Пријаве на конкурс достављају се у року од  30 дана од дана објављивања, а први човек "Водоканала" се бира на мандатни период од четири године. Пријава се подноси у затвореној коверти на адресу:  Комисија за именовање директора, Сомбор, Трг цара Уроша 1, - За јавни конкурс - именовање директора ЈКП "Водоканал" Сомбор, са назнаком  "НЕ ОТВАРАТИ", са позивом на број 111-41/2015-I. Пријаве се предају путем поште или на Писарници Градске управе Града Сомбора, Трг цара Уроша 1, Услужни центар - шалтер број 11 или 12. Услови конкурса и детаљније информације могу се погледати ОВДЕ.

    Ко је на мрежи: 67 гостију и нема пријављених чланова