ГРАД СОМБОР РЕГРЕСИРА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА – ПУТНИКА

 

Град Сомбор ће и у школској 2017/18. години регресирати трошкове путовања средњошколаца који живе у сомборским селима и приградским насељима, а похађају средњу школу са седиштем у Сомбору. Град ће регресирати  и трошкове путовања ученика који живе на територији града Сомбора, а похађају средњу школу у Кули, Апатину, Оџацима, Суботици или  Бачкој Тополи.

Ученици који похађају неку од средњих школа са седиштем у Сомбору имају право на регресиране месечне карте у износу од 40 одсто цене месечне аутобуске карте за прву и другу зону, односно 50 одсто за трећу и четврту зону.

На основу потврде школе о статусу редовног ученика и релацији путовања, ђаци могу сваког радног дана на шалтеру превозника „Севертранс“ Сомбор АД  преузети месечне карте.

Ученици који живе у сомборским селима или приградским насељима и чије су породице корисници новчане социјалне помоћи, имају сметње у развоју или су без родитељског старања – имају право на 100 одсто регресирану, односно бесплатну месечну карту. Ради остваривања права на бесплатну месечну карту ученици секретаријату школе морају доставити фотокопију важећег решења о праву на новчану социјалну помоћ, смештају у старатељску или хранитељску породицу, односно доказ о сметњама у развоју. Наведена решења потребно је школама доставити најкасније до 8. септембра 2017. године за септембар, односно до краја месеца за наредни месец, касније у току школске године.

Ученици који путују у средње  школе  у Кули, Апатину, Суботици, Оџацима или Бачкој Тополи, остварују право на регресиране путне трошкове у износу од 40 одсто цене аутобуске  месечне карте на релацији од места пребивалишта до седишта школе.

Средњошколци који су без родитељског старања или су из породица које су корисници социјалне помоћи остварују право на бесплатну месечну карту.

Ради остваривања бесплатне месечне карте потребно је у Услужном центру Градске управе града Сомбора, шалтер 11 и 12 (приземље зграде локалне самоуправе тзв. „Жупанија“, Трг цара Уроша 1, Сомбор) поднети захтев и следећа документа: потврду школе о упису и редовном похађању наставе, фотокопију извода из матичне књиге рођених за ученика или решења надлежног органа о старатељству или хранитељству подносиоца захтева, пријаву пребивалишта за ученика, пријаву пребивалишта или фотокопију личне карте или електронски очитане личне карте за подносиоца захтева. Потребно је доставити и фотокопију текућег рачуна подносиоца захтева, фотокопију месечне карте ученика и за ученика чија је породица корисник права на новчану социјалну помоћ фотокопију решења Центра за социјални рад о оствареном праву на новчану социјалну помоћ.

Оригинално обавештење за ученике-путнике доступно је овде.

    Ко је на мрежи: 59 гостију и нема пријављених чланова