ОДРЖАНА 141. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

У петак, 30. новембра одржана је 141. седница Градског већа града Сомбора којој  је председавала градоначелница Душанка Голубовић. Чланови Градског већа размотрили су и усвојили предлог решења о именовању чланова градског савета родитеља за школску 2018/2019 годину и Предлог решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Сомбора. На територији града одређено је седам (7) зона за утврђивање пореза на имовину јединствено за насеља (град, село), према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима Града Сомбора, односно са радним зонама и дугим садржајима у насељу, и то: прва А зона, прва Б зона, прва Ц зона, друга зона, трећа зона, четврта зона и пета зона, а прва А зона одређена је као најопремљенија. Чланови већа усвојили су и одлуку о четвртим изменама и допунама одлуке о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка. С обзиром да је у насељеном месту Стапар, извршена уградња водомера, самим тим су се стекли услови да се убудуће обрачун утрошене воде, као и фактурисање врши у складу са Одлуком о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка, које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор.

    Ко је на мрежи: 70 гостију и нема пријављених чланова