ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

 

На 7. седници Скуштине града Сомбора, одржаној 9. новембра, којом је председавао прим. др Зоран Парчетић, председник Скупштине града  одборници су се изјаснили о 14. тачака дневног реда.

Одборници су већином гласова усвојили Одлуке о промени оснивачких аката у јавним предузећима: ЈКП „ Водоканал“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „ Енергана“ и ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“. Усвојеним променама оснивачка акта,  у наведеним јавним комуналним предузећима, усклађена су са Законом о јавним предузећима.

Одборници су дали сагласност на треће измене и допуне Програма пословања ЈП „Дирекција за изградњу града Сомбора“, те усвојили Одлуку о првим изменама и допунама Одлуке о уређењу Града. Разлози за измене Одлуке о уређењу града су усклађивање са Законом о прекршајима којим је проширено поље примене института прекршајног налога, као економичнијег и ефикаснијег средства за процесуирање прекршаја од поступка пред судом. Осим тога, Скупштина града је, у складу са Законом, прописала и новчане казне за прекршаје у фиксном износу.

Скупштина је усвојила и Одлуку о шестим изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту, као и  Одлуку о трећим изменама и допунама одлуке о држању домаћих животиња на територији Града Сомбора.

Одборници су размотрили и усвојили и: Одлуку о изменама и допунама плана генералне регулације насељеног места Бачки Моноштор, Одлуку о отуђењу дела парцеле број 9458/7 К.О. Сомбор 1, Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта у К.О. Сомбор 1 – парцеле број 111/16 и 111/17, те извршили исправку граница суседних парцела у улици Светог Саве у Сомбору.

Скуштина је донела Решење о измени и допуни решења о именовању чланова Штаба за ванредне ситуације, с обзиром да је  појединим  члановима престало чланство у Штабу, а уместо њих за чланове Штаба су именовани: градоначелница Душанка Голубовић, заменик градоначелнице Антонио Ратковић, Хелена Роксандић Мусулин, др Лазар Рачић, Зоран Кеча, Миодраг Петровић, пуковник Лазар Остојић и Бранко Рилке.

У оквиру тачке избори и именовања дошло је до измена у чланству управних одбора три установе. У Предшколској установи „Вера Гуцуња“ за нове чланове Управног одбора из реда Савета родитеља именовани су Марија Опарница Глигоријевић и Ева Милић, а  у Управном одбору Туристичке организације града Сомбора уместо Саше Велебита, који је поднео оставку, именована је Станислава Луткић.

У Управном одбору Центра за социјални рад Сомбор уместо Јасмине Опачић, за новог члана именована је Славица Вукичевић.

    Ко је на мрежи: 80 гостију и нема пријављених чланова