ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРЕДЛАЖЕ ИЗМЕНЕ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

На 35. седници Градског већа, одржаној 29. новембра 2016. године, Веће је утврдило Предлог одлуке о другим изменама и допунама  Одлуке о месним заједницама. Измене и допуне се односе на продужење мандата чланова савета најдуже до 12 месеци из разлога економичности, а Предлог је  Скупштини упућен на разматрање по хитном поступку.

Веће је усвојило и шесте измене и допуне Плана јавних набавки Градске управе града Сомбора за 2016. годину, те размотрило четири амандмана одборника Ласла Сладека.

Одборник Сладек је уложио четири амандмана и то два на Предлог одлуке о оснивању ЈКП „Водовод“ Бездан, амандман на Предлог одлуке о организацији Градске управе града Сомбора и на Предлог одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2015. годину. Градско веће је размотило и  одбацило амандмане одборника Сладека.

Градско веће је одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

Градско веће града Сомбора је на 34. седници, одржаној дан раније,28. новембра 2016. године, прихватило информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач Скупштина града Сомбора за период 1. јануар-30. септембар 2016. године, и то: ЈП „Дирекција за изградњу Града Сомбора“, ЈП „Урбанизам“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Енергана“,  ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Паркинг сервис Сомбор“,  ЈКП „Зеленило“ и  ЈКП „Простор“.

У закључку Градског већа је наведено да се констатује значајна неусклађеност планираних и реализованих активности ЈП „Урбанизам“ у наведеном периоду, посебно у делу остваривања прихода, укупних расхода и добити, према којем је ово предузеће остварило губитак у износу од 841.000,00 динара.

Веће је  наложило свим јавним и јавним комуналним предузећима чији  трошкови пословања премашују планиране износе у наведеном периоду, да предузму неопходне мере да трошкове пословања у последњем кварталу 2016. године, доведу у склад са износима који су утврђени Програмом пословања на које је Скупштина Града Сомбора дала сагласност. Одељењу за привреду наложено је да информацију достави Министарству привреде.

Градско веће је одредило известиоце за 8. седницу Скупштине града Сомбора,  одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

    Ко је на мрежи: 53 гостију и нема пријављених чланова