КОД ЛЕКАРА ОД 1. ЈАНУАРА МОЖЕТЕ И БЕЗ НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ

 

Крајњи рок за подношење захтева за издавање електронске картице здравственог осигурања је 31. децембар. Ипак, ако захтев не поднесете до тада, нећете остати без лекарске помоћи у случају болести.

Они који пре Нове године поднесу захтев, а не добију пре 1. јануара нову електронску књижицу, лечиће се на основу старе здравствене књижице уколико је оверена.

Ако имате оверену здравстену књижицу и нисте поднели захтев за картицу, код лекара можете са старом здравственом књижицом. Ако имате оверену здравстену књижицу и поднели сте захтев за картицу, код лекара можете са са старом здравственом књижицом. Ако немате оверену здравстену књижицу и поднели сте захтев за картицу, код лекара можете Потврдом.

Ако немате оверену здравстену књижицу и нисте поднели поднели захтев за електронску картицу здравственог осигурања можете да се лечите о свом трошку.

У случају, да здравствена књижица истиче 31. децембра, а грађанин није поднео захтев за електронску картицу здравственог осигурања треба да овери стару здравствену књижицу а затим да поднесе захтев за картицу здравственог осигурања или само да поднесе захтев за картицу на основу којег ће у испостави добити образац Потврде на основу ког ће моћи да се лечи.

Потврду за коришћење здравствене заштите издаје надлежна Испостава РФЗО за сва осигурана лица којима је здравствена књижица истекла а здравствена картица још није израђена, без обзира да ли су захтев за издавање картице поднели на шалтеру РФЗО или електронски преко портал е-управа.

Ако сте запослени не морате сами да подносите захтев за картицу. У највећем броју случајева послодавац за запослене и чланове породице запослених подноси захтев за издавање картица. Захтев за издавање потврде за запослене такође подноси послодавац.

- Наведено је и препоручљиво због мањег прилива странака и чињенице да захтев послодавац може поднети и путем мејла упућеног матичној филијали на обрасцу који се може преузети на сајту РФЗО. Није сметња да запослени сам за себе и чланове своје породице поднесе захтев за издавање здравствене картице - наводе у РФЗО.

Такође, обавеза послодавца је да за запослене и чланове њихових породица поднесе захтев за оверу исправе о осигурању, без обзира да ли запослени има издату здравствену књижицу или здравствену картицу.

- Сам запослени не може поднети захтев за оверу здравствене књижице, односно картице, јер је то у искључивој надлежности послодавца и овера зависи од расположивог податка да ли послодавац редовно измирује доспеле доприносе за обавезно социјално осигурање или не - објашњавају из РФЗО-а.

Нове електронске здравствене картице могу се добити на 180 локација РФЗО у Србији, а сви директори филијала продужиће радно време у складу са потребама. Новом услугом подношења захтева на порталу еУправе предвиђена је и могућност доставе новог документа на адресу на којој је подносилац захтева пријављен у бази РФЗО и та адреса ће бити понуђена као опција приликом попуњавања захтева. (Блиц)

    Ко је на мрежи: 67 гостију и нема пријављених чланова