ГРАДСКО ВЕЋЕ УТВРДИЛО ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

 

На 37. седници Градског већа размотрено је 30 тачака дневног реда, од којих је најзначајнија утврђивање Предлога одлуке о буџету Града за 2017. годину.

Према предлогу буџета укупни приходи су планирани у износу од 2.863.087.000,00, док су расходи планирани у износу од 2.861.587.000,00 динара. Планиран је и суфицит од 1.500.000,00 динара од примања остварених продајом субјеката приватизације. О предлогу буџета Града изјасниће се и одборници на седници Скупштине града, а Предлог одлуке можете погледати на линковима: општи део буџета, приходи,расходи.

Градско веће је утврдило и Предлог одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности Града и то на основу Закона о социјалној заштити, којим је прописано да осим социјалних услуга пружања подршке и помогћи појединцу и породици ради побољшања квалитета живота, локална самоуправа може предвидети и друге врсте материјалне помоћи за грађане на својој територији. И ова одлука биће размотрена на седници Скупштине града.

Градско веће је дало сагласност на програме пословања ЈКП „Зеленило“, ЈКП „Водоканал“, ЈКП „Чистоћа“, ЈКП „Паркинг сервис“ Сомбор и ЈКП „Простор“, док је програм пословања ЈКП „Енергана“  враћен на дораду у складу са упутством и инструкцијама утврђеним приликом утврђивања нацрта буџета. Заједничка карактеристика свих програма пословања јесте да није планирано повећање цена услуга које ова предузећа пружају.

Чланови Већа одлучили су да пољопривредно земљиште у јавној својини Града, на коришћење без плаћања накнаде уступе:  Средњој пољопривредно-прехрамбеној школи у Сомбору, Пољопривредној стручној служби „Сомбор“ и Казненно-поправном заводу у Сомбору.

Веће је одлучило и о изменама финансијског плана за поједине буџетске позиције и то ради израде  пројектне документације пешачког семафора у Телечки, пројектне документације успоривача саобраћаја у Стапару и пројекта за изградњу кружног тока на раскрсници улица Венац Војводе Живојина Мишића - Венац Војводе Степе Степановића - Београдска - 21. октобра, и то тако што су планирана  средства са 1.000.000,00 повећана  за 300.000,00 динара, тако да буџетска позиција  износи 1.300.000,00 динара.  

На 37. седници, одржаној 14. децембра 2016. године, одлучено је и о другим питањима из делокруга рада Градског већа.

    Ко је на мрежи: 110 гостију и нема пријављених чланова