ИЗВЕШТАЈ СА 100. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће је на 100. седници, одржаној 23. јануара 2018. године утврдило Предлог одлуке о уређењу града Сомбора и упутило га Скупштини града на разматрање и усвајање. Члановима Већа достављен је и извештај о одржаној јавној расправи. У извештају је наведено да је на расправи истакнуто да је циљ измена и допуна Одлуке, постизање и одржање комуналне и опште уређености града на већем нивоу у односу на 2017. годину, и то на начин који ће у најмањој могућој мери додатно оптеретити власнике, односно закупце локала у склопу културно-историјске целине  „Историјско језгро Сомбора-Венац“. Градско веће је утврдило и Предлог одлуке о утврђивању назива комплекса индустријске зоне у граду Сомбору, према којем би постојећи комплекс индустријске зоне имао назив „Индустријска зона Сомбор“. Предлогом ове одлуке све парцеле које се у Служби за катастар непокретности воде као „Стапарски пут“, убудуће би се у листу непокретности водиле као „Индустријска зона Сомбор“, чиме би се избегли проблеми приликом поступка прибављања, отуђења и размене непокретности. Предлог одлуке о утврђивању назива комплекса индустријске зоне у Сомбору, размотиће и одборници на седници Скупштине града Сомбора. На 100-ој седници утврђен је и Предлог одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП „Енергана“ Сомбор, као и Предлог одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације на простору индустријске зоне у Сомбору. О наведеним предлозима Одлука изјасниће се и одборници Скупштине града. Веће је прихватило и информацију о учешћу града Сомбора у пројекту „Социјално  предузетништво за жене у руралним подручјима“, који је одобрило Програмско тело програма ИНТЕРРЕГ ИПА прекогранична сарадња Мађарска-Србија 2014-2020, а у којем је град Сомбор водећи партнер. Градско веће је дало сагласност на годишњи оквирни Програм подизања споменика и постављања скулптуралних дела на територији града Сомбора за 2018. годину и одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

    Ко је на мрежи: 52 гостију и нема пријављених чланова