ОДРЖАНА 101. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

Градско веће је на 101. седници, одржаној 29. јануара 2018. године, донело Предлог програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Сомбора за 2018. годину и задужило Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине да исти проследи Министарству заштите животне средине ради прибављања сагласности. Након добијања сагласности, Програм ће бити објављен у „Службеном листу града Сомбора“. У Предлогу програма наводи се да ће се средства користити наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе, утврђених законима у области заштите животне средине – подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, програма и пројеката праћења стања животне средине, програма заштите и развоја заштићених природних добара и других активности од значаја за заштиту животне средине. За спровођење Програма у буџету града Сомбора у оквиру Буџетског фонда за заштиту животне средине града Сомбора за 2018. годину, планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара. Веће је дало сагласност на суфинансирање Пилот-пројекта „Образовни круг“ чији је циљ учење српског и француског језика и културе кроз пројектне активности, вршњачко учење и директно вођену комуникацију између ученика коришћењем електронских алата. Иницијатори пројекта су РТС и Савез атлетских талената Србије и подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије, а локална самоуправа ће „Образовни круг“ суфинансирати са 200.000,00 динара. Пројекат ће се одвијати између градова Француске и градова Србије (Београд, Ваљево, Зајечар, Сомбор и Рековац), а реализација пројекта би требало да почне првог марта 2018. године. На 101. седници, Градско веће је донело Правилник о оснивању радних тела и утврђивању висине накнаде за рад чланова радних тела које образује градоначелник, Градско веће и начелник Градске управе града Сомбора. Веће је одлучило и о давању службености пролаза ЕПС-у, огранак „Електродистрибуција Сомбор“.

    Ко је на мрежи: 127 гостију и нема пријављених чланова