ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОПИСУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

У складу са одредбама Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/15) Комисија за попис незаконито изграђених објеката креће у интензиван попис и евидентирање бесправно изграђeних објеката. Попис се врши сваког дана.на територији свих градских месних заједница и у свим насељеним местима на територији Града Сомбора.

У циљу бржег и прецизнијег пописа потребно је да физичка и правна лица приликом вршења пописа Комисији,  односно овлашћеним пописивачима, омогуће приступ објектима, као и да ставе на увид сву расположиву документацију која се односи на објекте који су изграђени на локацији. Уколико не поседују наведену документацију, дужна су да, под кривичном и материјалном одговорношћу, дају тачне и истините податке о власнику парцеле и објеката, као и да омогуће пописивачу идентификацију и физичко мерење објекта. Неопходно је да физичка и правна лица сарађују са овлашћеним пописивачима да би остварили право на брзо и ефикасно озакоњење својих објеката.

Пописивачи са собом носе Решење о образовању Комисије за попис незаконито изграђених објеката на територији града Сомбора  које су дужни да при доласку у одређено домаћинство односно пре уласка у посед покажу власницима или члановима домаћинства, а свој идентитет доказују личном картом. Важно је напоменути да  грађани, када  им  пописивачи дођу на кућну адресу,  траже наведено решење и да се пописивачи идентификују тј да провере оне који долазе у њихове куће.

У случају да грађани чији је објекат предмет пописа нису код куће, Комисија ће остављати обавештења када ће поново доћи да попише објекте.

Комисија ће пописивати само оне објекте који су изграђени до 27. новембра 2015. године и који не поседују грађевинску дозволу. Предмет пописа НИСУ објекти који су уписани у катастар непокретности, објекти за које је већ поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим прописима (из разлога што је за те објекте пред надлежним органом у току поступак легализације - садашњи назив озакоњење), објекти на којима је уписано право својине, односно објекти за које поступак није правоснажно окончан у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.

Треба рећи да Закон није оставио могућност избора власницима објеката – сви бесправно изграђени објекти предмет су озакоњења. Након евидентирања незаконито изграђеног објекта грађевински инспектор доноси решење о рушењу предметног објекта. Решење о рушењу се неће извршавати до правноснажног окончања поступка озакоњења пред надлежним органом – Одељењем за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство градске управе града Сомбора. Решење о рушењу грађевинског инспектора је основ  за покретање поступка озакоњења по службеној дужности.

Озакоњење представља јавни интерес за Републику Србију. У поступку озакоњења Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре ће обезбедити имплементацију пакета подршке.

За сва даља питања и објашњења у вези са пописом, грађани се могу обратити Комисији за попис незаконито изграђених објеката  путем телефона број 468-242.

    Ко је на мрежи: 77 гостију и нема пријављених чланова