ИЗВЕШТАЈ СА 107. СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће је на 107. седници, одржаној 06. марта 2018. године, због измене законских прописа утврдило Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Сомбора, а о предлогу ће се изјаснити и одборници на седници Скупштине града Сомбора. Веће је прихватило извештај о раду Градске управе града Сомбора, утврдило  Предлог Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта – парцеле број 9450/1 и 9451/1 у КО Сомбор 1, као и Предлог првих измена и допуна колективног уговора ПУ „Вера Гуцуња“ у Сомбору, а коначну одлуку о извештају и предлозима ће донети Скупштина града Сомбора. На 107. седници, чланови Већа су донели Правилник о постављању летњих башта угоститељских објеката на територији града Сомбора који ће се примењивати почев од дана доношења, те Правилник о првим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градског управи, Правобранилаштву и Служби за буџетску инспекцију града Сомбора. Ради унапређења противпожарне заштите, а ценећи добровољност, хуманост, традицију, стручност и друштвену организованост невладиних организација и удружења грађана у области противпожарне заштите, Градско веће је донело одлуку о расписивању Јавног конкурса ради расподеле средстава за програме противпожарне заштите у 2018. години. Веће је донело и Правилник о начину и поступку расподеле средстава за противпожарну заштиту. Градско веће је усвојило финансијски и програмски извештај Туристичке организације града Сомбора о реализацији манифестација „Зимске чаролије“ и „Дочек Нове године“, одлучило о имовинско-правним предметима, финансијским питањима и другим питањима из делокруга свога рада.

    Ко је на мрежи: 86 гостију и нема пријављених чланова