УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ

Градско веће је на 53. седници, одржаној 28. марта, утврдило Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину и упутило га на разматрање и усвајање одборницима Скупштине града Сомбора. При утврђивању предлога испоштована је прописана процедура и с обзиром да је Предлог годишњег програма у потпуности технички усклађен са Министарством пољопривреде, сагласност Министарства се очекује до одржавања наредне седнице Скупштине града. Предлог програма је Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Управи за пољопривредно земљиште, на сагласност упућен 27. марта 2017. године a Министарство пољопривреде и заштите животне средине доставило је Градској управи Града Сомбора, сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Сомбора, за 2017. годину. Сагласност је достављена за време одржавања 53. седнице Градског већа, 28. марта 2017. године. У допису Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за пољопривредно земљиште, се наводи да су испуњени услови прописани законом, те у складу са чланом 60. став 4. Закона о пољопривредном земљишту, Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје сагласност на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Сомбора за 2017. годину. Веће је утврдило и  Предлог решења о образовању Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Сомбора за 2018. годину, као и Предлог решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање  у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (лицитација) за 2017. годину. О наведеним предлозима одлучиће одборници на наредној седници Скупштине града Сомбора. Градско веће је одлучило да са ЈКП „Чистоћа“ склопи уговор обављању послова на уклањању дивљих депонија које се налазе на пољопривредном земљишту и атарским путевима, док ће са ЈКП „Зеленило“ бити потписан уговор о радовима на уређењу банкина на општинским путевима, односно кошењу траве и растиња. Градско веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

    Ко је на мрежи: 58 гостију и нема пријављених чланова