СКУПШТИНА УСВОЈИЛА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ, ИЗВЕШТАЈЕ О РАДУ ЈАВНИХ УСТАНОВА…

 

Скупштина града Сомбора је на 13. седници, одржаној 23. маја 2017. године донела Одлуку о завршном рачуну града Сомбора за 2016. годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника.

У претходној години су, према подацима које је у образложењу навео Сава Дојић, члан Градског већа за финансије и привреду, остварени укупни приходи у износу од 2.448.745.559 динара, односно на нивоу од 91,37 одсто планираних. Укупне приходе чине текући приходи у износу од 2.425.061.584 динара и средства пренета из претходне године у износу од 23.683.975 динара.

Расходи у 2016. години извршени су на нивоу од 85,74 одсто у односу на планиране, односно износили су 2.333.507.993. динара.

Одборници Скупштине града су размотрили и донели Одлуку о иступању града Сомбора из Агенције за регионални развој АПВ Д.О.О. Нови Сад и усвојили Локални акциони план за младе града Сомбора 2017-2021 који је образложила Антонија Нађ Косановић, члан Градског већа града Сомбора за област спорта, деце и омладине.

Одборници су дали сагласност на прве измене и допуне програма пословања ЈКП „Простор“ Сомбор за 2017. годину, те донели одлуке о постављању две бисте и то: Вељку Петровићу и Николи Тесли, те подизању споменика „Сомборској алтернативи“. Скупштина је, након образложења Немање Сарача, члана Градског већа за област културе и образовања, донела Одлуку о постављању скулптура Павла Блесића.

Скупштина је прихватила и извештаје о раду и пословању јавних установа у области друштвених делатности за 2016. годину и то: СЦ „Соко“, Народног позоришта, ГБ „Карло Бијелицки“, Градског музеја, КЦ „Лаза Костић“, Историјског архива, Галерије „Милан Коњовић“, Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“, Апотеке Сомбор и сомборског Центра за социјални рад.

Прихваћени су и извештаји о раду Предшколске установе „Вера Гуцуња“ и Туристичке организације града Сомбора, за 2016. годину.

Одборници су прихватили почетне ликвидационе извештаје који се односе на ЈП „Урбанизам“ и „Дирекцију за изградњу града Сомбора“. На 13. седници, одборници су размотрили и одлучили о пет имовинско-правних предмета и прихватили информацију о потреби финансирања активности на одржавању пруге на деоници Сомбор-Врбас. Наведена деоница је, према образложењу Мирослава Ковачића, члана Градског већа за област комуналне делатности и инвестиције, од виталног локалног интереса за развој Града Сомбора.

Одборници су прихватили и информацију о објекту за пружање помоћи, прихват, обезбеђивање основних животних услова и превремени смештај за време трајања мигрантске кризе.

Скупштина је на лични захтев разрешила Страхињу Иванчевића чланства у Одбору за кадровска и административна питања и односе Скупштине града Сомбора и уместо њега за члана Одбора именовала Момира Миоковића.

Одлуком Скупштине чланства у Управном одбору Народног позоришта из реда запослених разрешени су Саша Торлаковић (због сукоба интереса) и Дејан Плетикосић (из здравствених разлога). Уместо њих именовани су: Душан Јовић и Саша Фишер. Скупштина града је чланства у Надзорном одбору, из реда запослених, разрешила Весну Врањеш (из личних разлога) и уместо ње за члана Надзорног одбора у Народном позоришту именовала Милу Вељковић.

Скупштина града је чланства у Надзорном одбору Спортског центра „Соко“, испред оснивача, разрешила Јована Узелца и уместо њега именовала Драгана Максимовића.

    Ко је на мрежи: 42 гостију и нема пријављених чланова