НЕУСКЛАЂЕНОСТ У БИЛАНСНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КОД ТРИ ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

 

Градско веће је на 63. седници, одржаној 29. маја 2017. године, прихватило информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних комуналних предузећа чији оснивач је Скупштина града Сомбора. Информација садржи активности предузећа у периоду од 1. јануара до 31. марта 2017. године. Констатовано је да значајна неусклађеност планираних и реализованих активности у оквиру билансних показатеља који се односе на укупне приходе, укупне расходе и нето резултата постоји код ЈКП „Водовод“, ЈКП „Зеленило“ и ЈКП „Простор“.

Градско веће је наложило свим ЈКП чији је оснивач Скупштина града Сомбора, а имају одступања у односу на усвојени програм пословања за 2017. годину, да до подношења извештаја за други квартал, а најдаље до подношења извештаја за трећи квартал 2017. године, реализацију трошкова по овим основама, доведу у склад са усвојеним планираним износима на које је Скупштина града Сомбора дала сагласност. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП, биће достављена надлежном сектору Министарства привреде Републике Србије.

Стекли су се услови за почетак радова на главном доводнику воде Лугово-Стапар, наведено је у информацији достављеној члановима Градског већа и сходно томе Градско веће је предузело потребне радње како би се приступило извођењу радова. Прихваћена је понуда ЈКП „Водоканала“ према којој Град Сомбор обезбеђује 25 милиона динара, односно 49,72 одсто средстава, а „Водоканал“ 50,28 одсто, односно 25.284.498,82 динара. Локална самоуправа ће пет милиона динара обезбедити ребалансом буџета града за 2017. годину, а преостали износ у буџету за 2018. годину.

Чланови Већа одобрили су суфинансирање удружења Локалана акциона група „Панонски фијакер“, те прихватило информацију о закључењу уговора о коришћењу градског грађевинског земљишта, које се користи као пољопривредно земљиште у јавној својини града Сомбора, са ОШ „Бранко Радичевић“, Стапар. Ученици ће на парцели која је додељена на коришћење садити поврће, једногодишње и двогодишње биљке, јабучасто и коштичаво воће. На овај начин школа жели да допринесе развијању свести ученика о учешћу и доприносу заштити животне средине и одрживом развоју, као и свести о властитом положају у природи. Градско веће је донело решења о изменама и допунама решења о именовању групе за мониторинг имплементације Стратегије одрживог развоја града Сомбора 2014-2020., и решење о изменама и допунама решења о именовању чланова радне групе за израду акционих планова за 2017-2018. годину Стратегије одрживог развоја града Сомбора.

На 63. седници Градско веће је одлучило о имовинско-правним предметима, финансијским питањима и другим питањима из делокруга свог рада.

    Ко је на мрежи: 123 гостију и нема пријављених чланова