ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О АНТИКОРУПЦИЈСКОМ ПЛАНУ ЗА ГРАД СОМБОР

Јавна расправа о Локалном антикорупцијском плану (ЛАП) за град Сомбор одржана је 15. јуна, а о разлозима  доношења  ЛАП-а,  говорила је Ирина Бурка Парчетић, председник радног тима који је учествовао у изради ЛАП-а. Бурка Парчетић је навела да ће ЛАП бити усвојен сходно отварању поглавља 23 – придруживање  у чланство Европске уније Републике Србије. - У складу са тим локалне самоуправе су у обавези да до 30. јуна 2017. године  усвоје своје локалне антикорупцијске планове и сходно томе Град Сомбор је приступио тим активностима. Препоруку за израду овог плана израдила је Агенција за борбу против корупције која је  у сарадњи са Сталном  конференцијом градова и општина израдила модел антикорупцијских планова. Свака општина у складу са својим могућностима и критеријумима усвојиће и преузети решења наведена у моделу у зависности од услова и својих развијених облика за борбу против корупције. На нивоу града Сомбора градоначелник Града је формирао радно тело за израду антикорупцијском плана и радно тело је израдило нацрт овог акта, навела је Бурка Парчетић. Јавној расправи присуствовало је троје грађана: Драган Никодијевић, Бранко Жижа и Сава Мајсторов. Присутни  су  изнели неколико примедби на нацрт ЛАП-а, тако је Никодијевић  навео да су рокови за извршење мера дугачки, те да се одређене мере предвиђене ЛАП-ом могу извршити  у краћим роковима. Председник радног тима је образложила  да је разлог  томе, са једне стране препорука  аутора да  би  мере требало да се изврше у року од пет година од усвајања ЛАП-а, а са друге стране мере су међусобно повезане и цео ЛАП чине опсежним. То не значи, речено је, да се нека мера не може испунити и пре рока за који је предвиђена. Након овог образложења, давалац примедбе  је одустао од предлога да се рокови скрате. Било је примедби и на саму примену ЛАП-а, након чега је присутнима објашњено да ће бити  формирано  радно тело  које ће за задатак имати праћење примене ЛАП-а, што ће у великој мери обезбедити контролу примене свих задатих обавеза у складу са ЛАП-ом. Предлога да се евентуално још неки сегменти уврсте у ЛАП  није било. Предложено је, да се након усвајања ЛАП-а, организује  неколико округлих столова  како у  граду, тако и у селима,  како би  се грађанима ова тема појаснила, приближила и евентуално анимирало грађанство да се укључи  у рад будућег радног тела за праћење примене ЛАП-а. Учесници јавне расправе су  саму намеру усвајања оваквог акта оценили као позитивну. С обзиром да је јавна расправа окончана, нацрт ЛАП-а  ће бити упућен  Градском  већу, које ће сачинити коначан Предлог ЛАП-а  и упутити га на разматрање и усвајање Скупштини  града  Сомбора. Јавној расправи присуствовали су и Миланка Крстић и Габор Бујак, чланови радног тима на изради ЛАП-а, те Вера Баљак, секретар Скупштине града Сомбора.

    Ко је на мрежи: 92 гостију и нема пријављених чланова