ГРАДСКО ВЕЋЕ УКЛАЊАЊЕ АМБРОЗИЈЕ ПОВЕРИЛО ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“

Градско веће је на 66. седници, одржаној 16. јуна 2017. године дало сагласност на прве измене и допуне програма пословања ЈКП „Енергана за 2017. годину, а потом усвојило извештаје о раду Јавних комуналних предузећа: „Енергана“, „Зеленило“, Простор“, „Чистоћа“, „Паркинг сервис Сомбор“ и „Водоканал“ за 2016. годину. Веће је утврдило и предлоге измена Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП „Простор“, те измену Одлуке о сахрањивању и гробљима на подручју града Сомбора. Веће је утврдило и Предлог Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града и утврдило предлог решења о постављењу Ирине Бурка Парчетић, дипл.правника из Сомбора, за вршиоца дужности правобраниоца града Сомбор на период најдуже до шест месеци. О свим наведеним предлозима одлука, извештајима о пословању јавних комуналних и решењима изјасниће се и одборници на седници Скупштине града Сомбора. Веће је прихватило предлог да са пројектом „Европски Амазон бициклистичка рута“ учествује у другом позиву Програма Дунавски транснационални програм и да обезбеди средства за суфинансирање и предсуфинансирање пројекта уколико исти буде одобрен за финансирање. Веће је дало сагласност на програм манифестације „Сомборско лето 2017.“ и на део трошкова који се финансирају из буџета града Сомбора.  Радове на уклањању амброзије на територији града Сомбора,  Градско веће је поверило ЈКП „Зеленило“, а вредност уговореног посла износи 13.925.000,00 динара са ПДВ-еом. Одлучујући о финансијским питањима, Веће се сагласило са отварањем нове позиције за трансфер 11.651.460,01 динара из Покрајинског  секретаријата за регионални развој, међурегионалну и локалну самоуправу, за санацију Музеја Батинске битке. Веће је одлучило и о другим питањима из делокруга свог рада.

    Ко је на мрежи: 48 гостију и нема пријављених чланова